KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Nieuws overzicht

20-11-2017

Aanpassingen website KLICAPP

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op de website, die het gebruikersgemak verhogen. Het is nu mogelijk om op satelliet ondergrond in te tekenen en te zoeken op een deel van het het adres.
03-07-2017

Geen daling graafschades 2016

Uit de cijfers van toezichthouder Agentschap Telecom blijkt dat het aantal graafschades ten opzichte van de graafmeldingen in 2016 gelijk is gebleven en niet is gedaald.