KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Nieuws overzicht

03-07-2017

Geen daling graafschades 2016

Uit de cijfers van toezichthouder Agentschap Telecom blijkt dat het aantal graafschades ten opzichte van de graafmeldingen in 2016 gelijk is gebleven en niet is gedaald.