KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

07-06-2024

Dit moet je weten bij proefsleuven graven

Proefsleuven graven is een mogelijk middel voor het lokaliseren van kabels en leidingen volgens de CROW 500-richtlijn. Waarom zou je proefsleuven graven? Onder andere omdat het in de WIBON wet verplicht is gesteld dat onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie. Een manier die je hier voor kunt inzetten: proefsleuven graven.

In dit kennisartikel ontdek je meer over het graven van proefsleuven.

Wanneer proefsleuven graven?

Na het opstellen van het maatregelenplan aldus de CROW500 en voor de werkinstructies, dien je kabels en leidingen te lokaliseren. Een manier om dit te doen is het graven van een sleuf.

Want in veel gevallen is de ligging van kabels en leidingen niet zeker uit de beschikbare tekeningen. Tevens is het mogelijk dat de gebiedsinformatie afwijkt van de situatie in de praktijk. De gebiedsinformatie geeft namelijk de theoretische ligging weer.

Let op! Een proefsleuf graaf je niet in plaats van het aanvragen van een Klic-melding. Doe daarom altijd een Klic-Melding bij het machinaal graven.

veilig

Zeven stappen voor het graven van een proefsleuf

Wil je een sleuf graven voor een kabel of leiding? Volg dan de volgende 7 stappen:

 1. Raadpleeg CROW500 of vraag GOconnectIT voor hulpbijcrow500.nl
 2. Volgende stap is het zoeken en markeren van de plaats waar je de proefsleuf moet graven
 3. Duidelijk hebben welke kabel of leiding gezocht wordt
 4. Daadwerkelijk handmatig de proefsleuf graven
 5. Lengte van de proefsleuf graven op maximaal 1 meter aan beide zijden van de theoretische ligging van de kabel of leiding
 6. Wordt de kabel of leiding aangetroffen? Hoeft niet verder gegraven te worden
 7. Vastleggen van de bevindingen en documentatie van werk

Extra tip voor het graven van proefsleuven. Vanwege de toenemende drukte in de ondergrond, is de kans steeds groter dat je graaft dichtbij kabels en leidingen. Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen. Daarom is een extra tip om ook bij proefsleuven graven, iemand bijvoorbeeld voor te laten steken.

Wat zijn alternatieven voor proefsleuven graven?

Zoals eerder benoemd, is proefsleuven graven dus één van de technieken die je kunt inzetten voor het lokaliseren van kabels en leidingen voorafgaand aan de werkzaamheden.

Er zijn nog andere middelen voor het lokaliseren van kabels en leidingen, zoals:

 • Voorsteken bij graafwerkzaamheden: Het voorsteken bij graafwerkzaamheden rondom proefsleuven verwijst naar het proces waarbij een kleinere sleuf wordt gegraven voorafgaand aan het graven van de hoofdleiding of -sleuf. Deze kleinere sleuf wordt gebruikt om de bodem te onderzoeken en te bepalen of er obstakels of problemen zijn die mogelijk moeten worden aangepakt voordat de hoofdleiding wordt geïnstalleerd.
 • Proefgaten: Bij het graven van proefsleuven worden vaak proefgaten gebruikt als een aanvullende techniek om informatie te verzamelen over de ondergrond voordat de hoofdleiding wordt geïnstalleerd. Proefgaten zijn kleine gaten die naast de proefsleuf worden gegraven om de bodemgesteldheid en mogelijke obstakels te onderzoeken.
 • Prikstok en spuitlans.
 • Scantechnieken waaronder radiodetectie, GPR, puls inductie.

Proefsleuven en Klic-meldingen

Let op dat een sleuf graven geen vervanging is voor een graafmelding.

In hoofdstuk 2 van de WIBON wet staat onder preventie van graafschade in artikel 2 en 3 omschreven dat:

 • De grondroerder de graafwerkzaamheden verricht op zorgvuldige wijze.
 • Én ter uitvoering van bovenstaande zorgt de grondroerder ten minste dat:
  • vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan
  • onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, en
  • op de graaflocatie de graafmelding aanwezig is.

Uiteindelijk blijft het ook bij het graven van proefsleuven ook belangrijk een Klic-melding te doen

Key Takeaway: zo graaf je proefsleuven

 • Proefsleuven graven is een belangrijk middel om kabels en leidingen nauwkeurig te lokaliseren.
 • Het is verplicht volgens de WIBON-wet om onderzoek te doen naar de ligging van kabels en leidigen.
 • Alternatieve technieken voor proefsleuven graven zijn onder andere voorsteken, proefgaten, en diverse scantechnieken.
 • Vergeet niet dat een Klic-melding altijd nodig is, ook bij het graven van proefsleuven.

FAQ voor het proefsleuven graven

1. Wat is een proefsleuf? Een proefsleuf is een smalle sleuf die wordt gegraven om de ligging van ondergrondse kabels en leidingen te controleren. Dit gebeurt volgens de CROW 500-richtlijn.

2. Waarom proefsleuven graven? Het is verplicht volgens de WIBON-wet om onderzoek te doen naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie. Proefsleuven helpen om onnauwkeurigheden in de beschikbare gebiedsinformatie te corrigeren en graafschade te voorkomen.

3. Wanneer moet je proefsleuven graven? Na het opstellen van een maatregelenplan volgens CROW500 en voor de werkinstructies om kabels en leidingen te lokaliseren.

4. Moet ik een Klic-melding doen voor het graven van een proefsleuf? Ja, een proefsleuf graaf je niet in plaats van het aanvragen van een Klic-melding. Doe altijd een Klic-melding bij het machinaal graven.

>>Vraag hier een Klic-Melding aan voor het proefsleuven graven.

Meer weten?