KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Let op! Het gekozen gebied is niet juist
De maximale afmeting is 500x500 meter
Het gebied moet in Nederland liggen
Het gebied heeft kruisende lijnen.
De punten moeten tenminste 2,5 meter uit elkaar liggen.
Huisnummer niet gevonden.
Kies uit een van de volgende huisnummers: {{getFormattedHouseNumber(va)}}
Selecteer het (graaf)gebied waarvoor u de Klic-melding wilt aanvragen In het geval van noodsituatie / calamiteit, klik hier

Het selecteerde gebied is {{polygonWidth | number: 1}} meter bij {{polygonHeight | number: 1}} meter
Let op! Niet alle velden zijn ingevuld!
Startdatum is ongeldig De startdatum moet in de toekomst zijn, maar kan niet later zijn dan 20 werkdagen vanaf vandaag
In het geval van noodsituatie / calamiteit, klik hier
Einddatum is ongeldig De einddatum kan niet eerder zijn dan de startdatum en niet later dan 20 werkdagen vanaf vandaag
Werkzaamheden Selecteer minimaal 1 en maximaal 6 werkzaamheden
In het geval van noodsituatie / calamiteit, klik hier

Ja

Nee

Huisnummer niet gevonden.
Kies uit een van de volgende huisnummers: {{getFormattedHouseNumber(va)}}
Adres toevoegen
Let op! Niet alle velden zijn ingevuld!
Let op! Er is helaas een probleem opgetreden, neem a.u.b. contact met ons op
{{error}}
Huisnummer niet gevonden.
Kies uit een van de volgende huisnummers: {{getFormattedHouseNumber(address)}}
E-mailadres is ongeldig
De e-mailadressen moeten overeenkomen
Afnemer machtigt KLICAPP hierbij uitdrukkelijk om de aanvraag namens de afnemer bij het Kadaster te doen. Afnemer verklaart dat hij zijn gegevens naar waarheid en correct heeft ingevuld. KLICAPP is nimmer aansprakelijk voor onjuistheid/onvolledigheid van deze gegevens. Afnemer vrijwaart KLICAPP voor eventuele aanspraken door derden als gevolg van fouten hierin.

{{errorMessage}}
U dient eerst de kortingscode te veriferen
Let op: U kunt ZIP Uploads alleen afrekenen met credits (0,25 credit per upload).
Momenteel heeft u 0 credits   Credits opwaarderen

Let op! Er is helaas een probleem opgetreden, neem a.u.b. contact met ons op
U voldoet de betaling met credits. LET OP: Uw bestelling wordt pas definitief wanneer u op volgende klikt!

Betaling gelukt

Bedankt voor uw aanvraag. U ontvangt per e-mail de bevestiging van uw bestelling.