KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

21-03-2024

Naleving van graaf- en breekverboden in gemeenten: Wat je moet weten

Graaf- en breekverboden zijn belangrijke regelingen die de veiligheid van de samenleving waarborgen. Deze graaf- en breekverboden beperken werkzaamheden in de openbare ruimte onder bepaalde omstandigheden. Denk hier bijvoorbeeld aan slechte weersomstandigheden, zoals vorst of extreem weer. Hier volgt een overzicht van wat deze graaf- en breekverboden inhouden, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze moeten worden nageleefd.

Wat zijn graaf- en breekverboden?

Graaf- en breekverboden zijn regels die bepalen wanneer werkzaamheden in de openbare ruimte niet zijn toegestaan. Deze verboden gelden onder verschillende omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, bij vorst, feestdagen, en tijdens specifieke periodes, zoals in het weekend. Deze regels hebben als doel om gevaren, overlast en schade te voorkomen die te maken hebben met graafwerkzaamheden.

Breekverbod

Waarom zijn graaf- en breekverboden belangrijk?

  • Veiligheid en bescherming: Graaf- en breekverboden zorgen voor de veiligheid van zowel burgers als werknemers. Bijvoorbeeld, bij een gesloten sneeuwdek en vorst kunnen werkzaamheden leiden tot gevaarlijke situaties.
  • Minimaliseren van overlast: Door werkzaamheden te beperken tijdens specifieke periodes, zoals in het weekend of op feestdagen, wordt overlast voor bewoners verminderd. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid in de gemeente.
  • Bescherming van infrastructuur: Het instellen van graaf- en breekverboden tijdens evenementen of bij extreme weersomstandigheden voorkomt schade aan de infrastructuur, zoals wegen en leidingen. Dit helpt de kosten voor reparaties en onderhoud te beperken.

Hoe moeten graaf- en breekverboden worden nageleefd?

  • Rol van aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte aan- en afmelding van breekverboden. Boetes voor het niet tijdig aan- en/of afmelden van opbrekingen zijn voor rekening van de aannemer.
  • Tijdige communicatie: Gemeenten moeten duidelijk communiceren wanneer graaf- en breekverboden van kracht zijn en wanneer ze worden opgeheven. Dit helpt bedrijven en burgers om hun werkzaamheden hierop af te stemmen.
  • Naleving van regels: Indien een graaf- en breekverbod geldt, moeten de betrokken partijen zich hier strikt aan houden. Bijvoorbeeld, als werkzaamheden al zijn begonnen op het moment dat een verbod wordt ingesteld, moeten passende maatregelen worden genomen, zoals het aanbrengen van tijdelijke bestrating en de opslag van materialen achter afgesloten hekken.

Het naleven van graaf- en breekverboden is van groot belang voor de veiligheid, het welzijn en de leefbaarheid van de gemeenschap. Gemeenten, bedrijven, aannemers en burgers moeten samenwerken om deze regels te respecteren en mogelijke gevaren, overlast en schade te voorkomen.

Wil je meer weten over regels voor bij graafwerkzaamheden? Lees dan ons kennisartikel over de regels bij het graven in de grond. Verder vind je in de wetten en regelgeving sectie bij ikgagraven.nl ook meer informatie over regelgeving bij het graven in de grond.