KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Wanneer Klic-melding voor particulieren?

Gaat u als particulier bijvoorbeeld uw tuin uitgraven met een graafmachine, dan moet u volgens de wet een Klic-melding (graafmelding) te doen. Ook wanneer u als particulier het werk uitbesteedt aan een bedrijf, moet er een Klic-melding op graaflocatie aanwezig zijn. Bovendien bent u verplicht deze klic-melding digitaal te kunnen raadplegen met een viewer. Kortom particulier of zakelijk, bent u verplicht dat de graafwerkzaamheden zorgvuldig en veilig kunnen worden verricht met behulp van een Klic-melding.

Wat is een Klic-melding? 

Met een Klic-melding vraagt u informatie aan over de kabels en leidingen in een stuk grond. Als u een Klic-melding doet, wordt alle informatie geautomatiseerd verzameld over kabels en leidingen in het door u gekozen gebied.

Zodra deze informatie bij ons binnen is, ontvangt u een sms en e-mail met daarin een link om de gegevens in de Klic App te bekijken. Uiteraard kunt u de tekeningen ook uitprinten als u dat wilt.

Maar let op; vanaf 1 april 2021 verplicht om de Klic-melding volledig digitaal op de graaflocatie te kunnen bekijken met een viewer zoals de Klic App. Een geprinte versie of een digitale PDF is dus niet voldoende. Bekijk hier de brief van Agentschap Telecom over deze verplichting. 

Kabels en leidingen in particuliere grond of eigen terrein 

Ook in particuliere grond zoals uw tuin liggen uiteraard kabels en leidingen. Bijvoorbeeld een internetkabel, waterleiding, gasaansluiting en meer. Dankzij de Klic-melding krijgt u daar inzicht in en verkleint u de kans dat u schade aanricht (en houdt u zich aan uw wettelijke plicht).

Het is raadzaam alsnog zorgvuldig te graven, want soms liggen de kabels en leidingen net iets anders dan op de tekening. Bijvoorbeeld door grondverzakking, of omdat de gegevens niet helemaal goed in de systemen van de netbeheerder staan.

Voorbeelden wanneer een Klic-melding verplicht is voor u als particulier: 

Bij machinaal graven bent u verplicht een Klic-melding te doen. Dat komt voor bij situaties zoals:

 • Gat graven
 • Fundering uitgraven
 • Kelder graven
 • Grond afgraven
 • Zwembad graven
 • Sloot graven
 • Vijver uitgraven
 • Fundering graven
 • Waterput graven
 • Trampoline plaatsen
 • Schutting plaatsen

Vraag direct een Klic-melding aan, binnen 1 minuut geregeld:

Vraag Klic-melding aan