KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

30-05-2024

Graafschades in 2023: overzicht en impact in Nederland

Het RDI heeft een overzicht gedeeld van de graafschades in 2023, inclusief de oorzaken en gevolgen van deze graafschades. Een belangrijke conclusie is dat het aantal graaf- en calamiteitmeldingen blijft toenemen, met een piek van 850.330 Klic-meldingen in 2023. Echter werd er in 2023 in Nederland bijna 49.000 graafschades geregistreerd. Dit is ongeveer 5.5% van het totaal aantal graafmeldingen en dit percentage ligt nog steeds veel te hoog. Dit wijst op een groeiende behoefte aan meer aandacht voor graafwerkzaamheden en preventieve maatregelen om schades te minimaliseren, ook met als doel om de aanzienlijke directe herstelkosten te minimaliseren.

Kostenimpact

In 2023 werden de totale directe herstelkosten van graafschades in Nederland geschat op €46,4 miljoen. Deze kosten zijn niet alleen groot vanwege hun omvang, maar ook vanwege de zware financiële gevolgen die ze met zich meebrengen voor de betrokken partijen. Deze kosten vertegenwoordigen een aanzienlijke stijging van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat aantoont dat het probleem van graafschades niet alleen blijft bestaan, maar ook in omvang toeneemt. Daarnaast breekt deze stijging ook een trend aangezien de directe kosten in 2022 waren gedaald ten opzicht van het jaar er op. Dit benadrukt de dringende noodzaak voor de graafsector om maatregelen te treffen om de frequentie en impact van graafschades te verminderen.

Kabels en leidingen onvoldoende gelokaliseerd

Grondroerders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van graafschades. Het is van groot belang dat zij hun personeel uitvoerig instrueren over het belang van nauwkeurige lokalisatie voordat er gegraven wordt. Echter, in de praktijk zien we dat het personeel vaak onvoldoende op de hoogte is van de exacte locatie van kabels en leidingen, of dat ze verkeerde instructies ontvangen. Dit komt doordat meer dan de helft van de oorzaken van graafschades komen doordat een kabel en/of leiding onvoldoende gelokaliseerd is (57%). Deze lokalisatie van kabels en leidingen vind op de graaflocatie vaak plaats via het graven van proefsleuven. Wil je meer weten over proefsleuven graven? Ontdek dan ons kennisartikel over proefsleuven graven.  

Graafschade voorkomen? Doe een Klic-melding

Voor het lokaliseren van een kabels en leidingen is het belangrijk om voorafgaand aan het graven, en aan het graven van proefsleuven, een Klic-melding te doen. Daarnaast is het ook belangrijk om deze Klic-melding ook zorgvuldig te gebruiken bij het machinaal graven in de ondergrond. Op deze manier voorkom je met een Klic-melding graafschade aan kabels en leidingen en hoge indirecte kosten.

Key takeaways

  • Het aantal graafmeldingen blijft stijgen, met een piek van 850.330 meldingen in 2023.
  • Bijna 49.000 graafschades werden geregistreerd in Nederland in 2023, wat ongeveer 5,5% van alle graafmeldingen vertegenwoordigt.
  • De totale directe herstelkosten van graafschades in Nederland bedroegen €46,4 miljoen in 2023, een stijging van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Veelgestelde vragen over graafschades in Nederland

  1. Wat is de situatie met betrekking tot graafschades in Nederland in 2023?

In 2023 werden bijna 49.000 graafschades officieel vastgelegd in Nederland, wat neerkomt op zo'n 5,5% van alle graafmeldingen. Deze cijfers benadrukken de groeiende noodzaak voor verhoogde aandacht voor graafwerkzaamheden en proactieve maatregelen om graafschade te verminderen.

  1. Wat zijn de kosten van graafschades in Nederland in 2023?

De totale directe herstelkosten van graafschades in Nederland bedroegen naar schatting €46,4 miljoen in 2023. Dit is een aanzienlijke stijging van 21% vergeleken met het jaar ervoor. Deze kosten dragen zwaar bij aan de financiële last voor alle betrokken partijen, waardoor de dringende behoefte aan maatregelen binnen de graafsector wordt benadrukt.

  1. Waarom zijn kabels en leidingen vaak onvoldoende gelokaliseerd?

Meer dan de helft van de oorzaken van graafschades (57%) komt voort uit onvoldoende lokalisatie van kabels en leidingen. Grondroerders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van schades, maar in de praktijk zijn hun personeel vaak niet goed op de hoogte van de exacte locatie van de kabels en leidingen, of ontvangen ze verkeerde instructies.

  1. Hoe kan ik graafschade voorkomen?

Een belangrijke stap om graafschades te voorkomen, is het doen van een Klic-melding voorafgaand aan het graven. Deze melding biedt informatie over de locatie van kabels en leidingen. Het zorgvuldig gebruik maken van de Klic-melding bij het machinaal graven voorkomt graafschade en hoge indirecte kosten.

Start hier de Klic-melding aanvraag