KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

18-03-2024

Waterput graven: let hierop bij een waterput boren als particulier 

De zomers lijken warmer en droger te worden. Dan moet je snel al zeker één keer per week sproeien om je tuin in leven te houden. Daarom kiezen veel mensen om een waterput aan te leggen in de voor- of achtertuin. Ook kun je waterputten slaan om als drinkwater te gebruiken. Of leg je een regenwaterput aan om kosten te besparen. De keuze waar je de waterput allemaal voor wil gebruiken, heeft invloed op de soort waterput en boring. 

Maar bij de aanleg van een waterput moet er in de ondergrond worden geboord of gegraven. Bij het grondroeren van een waterput zijn er verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet worden. In dit artikel benoemen wij de belangrijkste aspecten voor een waterput boren als particulier.  

Belangrijk om te weten is dat je niet zo maar in de tuin mag (machinaal) boren. Je bent verplicht een Klic-melding te doen en daarmee op te vragen waar kabels en leidingen kunnen liggen. Dit draagt bij aan het voorkomen van graafschade.

>> Klic-melding aanvragen 

Aandachtspunten bij waterput graven:

 

Wat je ook niet mag vergeten:

 

Waterput, hoe ziet dit er uit in de tuin?

Diepte van waterput

Over het algemeen geldt: hoe dieper er wordt geboord, hoe schoner het water wordt. Een ondiepe boring is in Nederland vaak al rond de 6 meter diep. Dit kan dan worden gebruikt voor het beregenen van de tuin. Met een geboorde bron, wordt goed drinkwater gewonnen op gemiddeld 40 à 60 meter. De grotere regenwaterputter hebben zelf al eenn hoogte rond de 2 meter. Hierdoor moet je al snel een meter of 3 à 4 de grond in.  

Waar mag ik zo maar waterput slaan?

Over het algemeen mag je een eigen waterput/waterbron voor beregening slaan. Per provincie / gemeente kunnen er wel (extra) regels aan verbonden zijn. Informeer in ieder geval bij uw gemeente.

Sinds 2017 moet het boren van een waterput voor grondwaterwinning wél worden uitgevoerd door een erkend boorbedrijf.

Waterput slaan in tuin 

Bij het slaan van een waterput in de tuin is het ook belangrijk om rekening te houden met de toekomstige behoeften en gebruiksmogelijkheden van het water. Het is verstandig om vooraf goed na te denken over hoe het water uit de put zal worden gebruikt, of het nu gaat om het besproeien van de tuin, het voorzien in drinkwater of andere toepassingen voor de tuin. Door van tevoren duidelijke doelen te stellen en passende voorzieningen te treffen, kan de waterput optimaal worden benut en kunnen eventuele problemen of beperkingen in een later stadium worden voorkomen. 

Vergunning(en) waterput

Je hoeft niet in alle gemeente vergunningen aan te vragen of voor een waterput als het een zogenaamde kleine ontrekking is. Vaak zijn de vuistregels:

  • Pompcapaciteit van de onttrekkingsinrichting niet meer bedraagt dan 10m3 per uur en;
  • Put buiten een beschermd gebied ligt en;
  • Put niet dieper is dan de maximale toegestane diepte op die locatie. 

Waterputten die particulieren gebruiken om de (achter) tuin te besproeien zijn in de meeste gevallen kleine onttrekkingen.

Bij sommige gemeenten moet je wel een vergunning voor het onttrekken van grondwater. Dit kan bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Industriële toepassingen en de hoeveelheid water die je onttrekt meer dan 150.000 kubieke meter per jaar is;
  • een openbare drinkwatervoorziening;
  • een open bodemenergiesysteem.

Kortom: of je een vergunning nodig hebt, kan verschillen per gemeente en situatie. Controleer daarom altijd eerst bij je gemeente of je het nodig hebt ja of te nee.

Een Klic-melding is geen vergunning, maar is wél verplicht bij het slaan en boren van een waterput. In de WIBON wet staat dit benoemd dat je bij machinaal graven, een graafmelding moet aanvragen voorafgaand aan de werkzaamheden.

>> Klic-melding aanvragen

Klic-melding

Een waterput boren of slaan wordt bijna altijd machinaal gedaan. Wanneer een particulier of bedrijf met machinaal graaft (ook wel grondroeren), ben je verplicht een Klic-melding te doen. Ook als je zonder machine van plan bent te gaan graven, maar je komt dieper dan 40 centimeter: dan ben je ook verplicht een Klic-melding te doen.

Benieuwd waarom het verplicht is dat je bijvoorbeeld in je eigen tuin een Klic-melding aanvraagt? Lees het artikel over graven in de tuin.  

>> Klic-melding aanvragen

Waterput slaan kosten

De kosten van een waterput (laten) slaan in je tuin varieert. Het ligt er natuurlijk aan of je deze alleen gebruikt voor beregening of de put ook wil gebruiken voor drinkwater.

Een grove indicatie van de kosten van een waterbron boren voor beregening is een investering van duizend tot tweeduizend euro. Hiermee kun je jouw tuin sproeien met water uit je eigen waterput.

Als je bijvoorbeeld kiest voor een regenwaterput, bespaar je qua kosten met name op je huidige waterverbruik. Door te investeren in een regenwaterput zijn die kosten meteen terug te dringen. Zo kan je bijvoorbeeld je toilet erop aansluiten, de tuin ermee besproeien en je woning of je auto ermee schoonmaken.

Iets wat wat meer los staat van de kosten, maar wel belangrijk is: let op dat als je een waterput hebt, besef dan dat ook die bron niet onuitputtelijk is.

Onderhoud waterputten

Zodra de waterput is gegraven, is het belangrijk dit af te dekken, zodat er geen vuil en andere verontreinigingen in het water terechtkomen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig de waterput te onderhouden, te testen en te controleren of het veilig is om uit te drinken.

Voordelen van het graven van een waterput op een rijtje

Een waterput graven kan verschillende voordelen bieden ten opzichte van het gebruik van gemeentelijk drinkwater. Ten eerste kan het kostenbesparend zijn. Een waterput graven is in eerste instantie misschien duurder, maar na verloop van tijd zal je aanzienlijk minder geld uitgeven aan waterrekeningen. Ten tweede heb je een betrouwbare bron van water. Gemeentelijke watervoorzieningen zijn soms onderhevig aan storingen, wat betekent dat je zonder water kunt komen te zitten. Een waterput graven zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot water.

Denk aan het veilig graaf- of boorproces van een waterput

Het graven van een waterput kan een uitdagend proces zijn, maar het is over het algemeen niet al te moeilijk als je de juiste stappen volgt. Het proces begint met het selecteren van de juiste locatie voor de put. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afstand tot de woning, de afstand tot andere putten en de geologie van de grond. Vervolgens is het belangrijk om het benodigde gereedschap en apparatuur te verzamelen, zoals een boor, een pomp en een buis om de put te bekleden.

Als de locatie en diepte van de waterput is bepaald, kunnen de graafwerkzaamheden beginnen. Het is belangrijk om te zorgen voor de juiste uitrusting en de nodige vergunningen bij een waterput graven. Het is bijvoorbeeld bij machinaal graven verplicht een Klic-Melding aan te vragen. Deze Klic-Melding geeft een overzicht van de kabels en leidingen onder de grond en zorgt voor een veilig graafproces.

>> Klic-melding aanvragen