KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

19-01-2023

Graven in de grond: kent u de regels?

Graven in de grond, dat mag niet zomaar. Er zitten regels aan het graven in de grond. Deze regels zijn afkomstig uit wetten zoals de WIBON (voorheen WION) en richtlijn zorgvuldig graven. Deze wet en richtlijn geldt voor iedereen die gaat graven. Dus zowel particulieren of bedrijven in Nederland.

Graven met een schop niet dieper dan 40 cm

Gaat u graven met een schop of met de hand en gaat u niet dieper dan 40 centimeter? Dan mag u direct aan de slag gaan en hoeft u geen toestemming te vragen. Wel wordt het geadviseerd kabels en leidingen informatie te raadplegen. Zo voorkomt u ook dat u mogelijk een glasvezelkabel of elektriciteitskabel raakt die ondiep kan liggen.

Gaat u een graafmachine (of een andere vorm van machinaal graven) dan bent u altijd verplicht een Klic-melding te doen. Om bijvoorbeeld een zwembad te realiseren in de tuin, wordt een graafmachine ingezet? Dan zijn er een aantal regels waar u rekening mee dient te houden. Dit heeft te maken met de term: machinaal graven.

In deze blog gaan dieper op machinaal graven in en de wetten die daar op van toepassing zijn. Zodat u goed voorbereid bent en probleemloos aan de slag kunt gaan wanneer u machinaal gaat graven in de grond.  

Zomaar machinaal graven is niet toegestaan

Wanneer u grootse plannen heeft voor de tuin en een graafmachine is nodig, moet u één ding weten: u mag niet niet zomaar beginnen met graven.

U dient dit aan te geven en hiervoor een graafmelding te doen. Een graafmelding staat ook wel bekend als een Klic-melding (graafmelding of klic melding kadaster).

Wettelijk verplichtingen volgens WIBON (grondroerdersregeling)

Een KLIC-melding staat beschreven in de  Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Vroeger ook wel de ‘grondroerdersregeling’ en ‘de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten’ (of: WION) genoemd.

Zonder het al te juridisch te maken, zijn omtrent Klic-meldingen de volgende wettelijk verplichte bepalingen. In artikel 2 van de WIBON staat de algemene zorgvuldigheidsverplichting omschreven:

 • Lid 2: “De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze.” U bent dus verplicht om zorgvuldig te graven.
 • Lid 3: bepaalt wat de grondroerder in ieder geval (minimaal) moet doen om zijn zorgvuldigheidsverplichting na te komen: “Ter uitvoering van het tweede lid zorgt de grondroerder ten minste dat:
  • a. vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan,
  • b. onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie,
  • c. op de graaflocatie de van de Dienst ontvangen gebiedsinformatie digitaal aanwezig is.” 

Klic-melding aanvragen

Kortom volgens de WIBON bent u verplicht een Klic-melding aan te graven. Dit moet u doen voordat u aan de slag gaat.

Als u aan de slag gaat moet u dus een Kadaster Klic-melding doen. Dit is ongeacht hoe diep u graaft. Een Klic-melding doet u voor de veiligheid van uzelf of degene die gaat graven. Maar ook om te voorkomen dat u schade aanricht in kabelnetwerken.

U kunt op zijn vroegst 20 werkdagen voordat u begint met graven een Klic-melding doen. Zo is de kabel- en leidinginformatie altijd actueel. U moet de melding minimaal 3 werkdagen voor de start van het graafwerk doen.

Geldigheid Klic-melding

Nadat u de KLIC-melding doet, blijft deze 20 werkdagen geldig. U moet volgens de WIBON dan binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden. Zodat de kabel- en leidinginformatie up-to-date is.

Klic-melding betekenis en afkorting

KLIC is een afkorting van ‘Kabels en Leidingen Informatie Centrum’.

Waarom een graafmelding aanvraag?

Nu zult u misschien denken: ‘ik ga graven in mijn eigen tuin, dan mag dat toch gewoon?’ Ook een Klic-melding op eigen terrein is nodig om van start te gaan met machinaal graven. Ondanks dat het dus uw eigen tuin is. Dit is vanuit de wet WIBON verplicht. De overheid heeft bepaalt dat u namelijk nooit precies weet wat zich onder de grond bevindt. En u maar beter goed voorbereid kunt zijn, dan schade maken doordat u niet weet wat waar ligt.

Kortom, waar en wanneer u met een graafmachine in de weer gaat: een Klic-melding doen is verplicht. 

Graven in de tuin: 3 tips om dit veilig en volgens de regels te doen 

Gaat u ondiep graven in de tuin (minder dan 40 centimeter) zonder graafmachine? Dan nog moet u alsnog oppassen. Het kan maar zo zijn dat er toch ergens een kabel opduikt. Denk aan glasvezelkabels die soms maar enkele centimeter diep liggen.

Om veilig te graven en zorgvuldig te werk te gaan met een schop of met de hand, geven we u graag een aantal tips:

 • Ga kalm te werk en graaf laagje voor laagje. Zo komt u niet voor verrassingen te staan;
 • Wees vooral voorzichtig wanneer u graaft bij de voordeur of rondom de voorkant van het huis. Hier is de kans dat u leidingen en kabels tegenkomt het grootst;
 • Glasvezelkabels zijn erg kwetsbaar en gevoelig voor beschadiging als er veel kracht wordt gezet op de schop. Houd hier dus rekening mee.

Ondanks dat je handmatig gaat graven, kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen. Twijfelt u bijvoorbeeld toch of u te diep gaat graven? En wilt u graag weten waar de kabels en leidingen onder de grond liggen? Doe dan voor alle zekerheid een Klic-melding.

Vraag het snel en eenvoudig aan via www.klic-app.nl en profiteer van de voordelen. Voor meer informatie over wetten, regels, kabels, leidingen of de graafketen: ga dan naar ikgagraven.nl.

 

Klic App handelt niet voor of namens het Kadaster.