KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

02-04-2024

Diepploegen: hoe werkt het hoe diepploeg je veilig

Diepploegen is een landbouwpraktijk die de bodemstructuur verbetert en de opbrengst van gewassen verhoogt door de bodemlagen effectief te bewerken. In de context van Klic-meldingen - meldingen voor het lokaliseren van ondergrondse kabels en leidingen - is het begrijpen van diepploegen belangrijk om schade aan deze kabels en leidingen te voorkomen.

Wat is diepploegen?

Diepploegen is een agrarische techniek waarbij de bodem tot aanzienlijke diepte wordt omgewoeld, meestal tot 30 tot 150 centimeter, maar soms zelfs dieper. Deze diepe bewerking helpt bij het breken van verdichte lagen, verbetert de bodemstructuur en bevordert de waterinfiltratie en -afvoer. Hierdoor kunnen gewassen beter wortelen, voedingsstoffen opnemen en groeien.

Waarom zou je diepploegen?

Wij noemen een aantal redenen voor het diepploegen:

  • Bodemverbetering: Diepploegen helpt bij het verbeteren van de bodemstructuur door verdichte lagen te breken, waardoor de groeiomstandigheden voor gewassen worden geoptimaliseerd.
  • Waterbeheer: Door diepploegen kan water gemakkelijker doordringen in de bodem en wordt de afwatering verbeterd, wat essentieel is voor een gezonde gewasgroei en het voorkomen van wateroverlast.
  • Onkruidbeheer: Diepploegen kan helpen bij het beheersen van onkruid door de bovengrondse zaden van onkruid te begraven, waardoor de kieming wordt verminderd.

Hoe werkt een Klic-melding in relatie tot diepploegen?

Voor iedereen die diepploegen overweegt, is het van belang om eerst een Klic-melding te doen. Dit proces houdt in dat je informatie aanvragen over de locatie van ondergrondse kabels en leidingen op hun land. Met zo’n Klic-melding vind je overzicht van deze kabels en leidingen in de een gebruiksvriendelijke app. Hierdoor kunnen ze deze infrastructuur vermijden tijdens het ploegproces en schade voorkomen.

Diepploegen is een waardevolle landbouwpraktijk die de bodemgezondheid kan verbeteren. In de context van Klic-meldingen is het essentieel voor om bewust te zijn van ondergrondse kabels en leidingen om schade te voorkomen tijdens het ploegproces. Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en informatie te verkrijgen via Klic-meldingen, kan men diepploegen als een effectieve techniek benutten om hun landbouwactiviteiten te optimaliseren.

>> Start hier de Klic-melding aanvraag