KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

10-07-2023

Wetswijziging en KLIC-WIN 

Er is een wetswijziging voor: per 11 april is de wet WION gewijzigd in WIBON. Belangrijk gevolg is dat per 1-1-2019 een nieuw gegevensmodel wordt geïntroduceerd. Hierdoor verandert de structuur en de inhoud van de levering (Zip-bestand) van de Klic-melding en netbeheerders zullen gefaseerd aansluiten op het nieuwe systeem met de nieuwe uitlevering

Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de branche aan het testen en wordt de definitieve inhoud van de levering verder afgestemd en geoptimaliseerd. Hoewel hier nog wijzigingen in kunnen komen, zorgt Klic App ervoor dat het platform op tijd klaar is voor de nieuwe aanlevering.

Dit betekent dat onze gebruis zich geen zorgen hoeven te maken, wij realiseren de noodzakelijke aanpassingen.

De Wijziging WIBON brengt veranderingen met zich mee voor de gegevensuitwisseling. Netbeheerders kunnen vanaf 1 januari 2019 werken met de nieuwe vereisten, vanaf juli 2019 is dit verplicht:

  • Png-rasterdata wordt vervangen door data in vectorformaat (scherpere weergave)
  • Het wordt mogelijk per kabel of leiding extra kenmerken mee te leveren (deels verplicht)
  • Naast de graafpolygoon wordt er een informatiepolygoon toegevoegd
  • De bestanden worden GEO-gerefereerd

Klic App past de software aan, zodat gewijzigde uitlevering wordt ondersteund. Gebruikers van de Klic App kunnen hierdoor op dezelfde manier blijven werken. Lees hier meer over hoe wij je nog meer kunnen helpen met de nieuwe Wibon wetgeving. 

Over KLIC-WIN

Het programma KLIC-WIN vernieuwt de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en richt zich op de toekomst van ondergronds Nederland.

De kern van het programma baseert zich op dat informatie over netwerken moet altijd en overal beschikbaar zijn.

De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).