KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

09-04-2024

Sondering, wat is een sondering en waarom moet ik vooraf een Klic-melding doen?

Met een sondering krijgt men inzicht in de bodemopbouw. Sonderingen vormen een belangrijk onderdeel van het proces om de bodemgesteldheid te begrijpen, wat van groot belang is voor de veiligheid en stabiliteit van bouwprojecten. Laten we dieper ingaan op wat sonderingen zijn, de bekentenis van sonderingen te benoemen, hoe sonderingen worden uitgevoerd, welke kosten eraan verbonden zijnen vooral hoe veilig graven wordt gegarandeerd met behulp van een Klic-melding.

Wat is een sondering?

Sondering is een geotechnische techniek die wordt gebruikt om de eigenschappen van de bodem en de ondergrond te bepalen. Sonderingen worden uitgevoerd door een speciale sondeerwagen, dit een zware vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden. Een sondering werkt via een stalen buis met een kegelvormige punt, ook wel een conus genoemd. Deze conus wordt vervolgens in de grond gedrukt. Bij het indrukken van de grond met een wordt een specifieke weerstand gemeten. Deze weerstand geeft inzicht in de stevigheid van de grond. Bijvoorbeeld, klei biedt over het algemeen meer weerstand dan zand. Deze weerstandsmetingen worden vastgelegd en later geanalyseerd om een profiel van de bodemopbouw te creëren. Dit profiel geeft belangrijke informatie over de draagkracht, dichtheid, samenstelling en andere relevante eigenschappen van de bodem.

Betekenis van sonderingen

De betekenis van sonderingen in de bouwsector kan niet worden overschat. Sonderingen bieden gegevens die worden gebruikt bij het ontwerpen van funderingen, wegen, bruggen, dammen en andere infrastructurele projecten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kleinere klussen zoals een aanbouw plaatsen, tuinhuis maken en een garage bouwen. Door de eigenschappen van de ondergrond nauwkeurig te begrijpen, kunnen ingenieurs de juiste funderingsontwerpen ontwikkelen om de stabiliteit en veiligheid van bouwwerken te waarborgen. Daarnaast hebben we op een rijtje gezet wat de belangrijkste redenen zijn waarom met zou moeten sonderen:

  • Bepalen van draagkracht: Sonderingen helpen bij het bepalen van de draagkracht van de grond. Dit is van groot belang bij het ontwerpen van funderingen voor gebouwen, bruggen, wegen en andere constructies. Door te weten hoeveel gewicht de grond kan dragen, kunnen ingenieurs de juiste funderingsontwerpen maken om de stabiliteit en veiligheid van de structuren te garanderen.
  • Identificeren van bodemlagen: Sonderingen bieden inzicht in de verschillende lagen van de bodem, zoals klei, zand, grind en veen. Dit helpt ingenieurs om de bodemopbouw te begrijpen en eventueel bouwplannen aan te passen. Verschillende bodemtypen hebben verschillende eigenschappen die van invloed zijn op de draagkracht en stabiliteit van constructies.
  • Voorkomen van ongelukken: Door vooraf sonderingen uit te voeren, kunnen potentiële gevaren zoals instortingen of verzakkingen tijdens de bouw worden geïdentificeerd en voorkomen. Dit vermindert het risico op ongelukken en beschermt zowel werknemers als de omgeving.

Kosten van sonderingen

De kosten van sonderingen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de locatie, de diepte van de sondering, de complexiteit van de bodemomstandigheden en de benodigde analyse. Maar het is goed om ongeveer uit te gaan van €750 als kotsen voor een sondering. Over het algemeen kunnen sonderingen niet worden beschouwd als een kostenpost maar meer als een investering in de kwaliteit en veiligheid van een bouwproject. Het nauwkeurig bepalen van de bodemeigenschappen kan onvoorziene problemen tijdens de bouw voorkomen, wat uiteindelijk kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Sondering en grond

Het is goed om rekening te houden dat de grondlagen in Nederland sterk verschillen. In Oost-Nederland bevindt deze grondlaag zich dicht bij het oppervlak, waardoor het mogelijk is om een fundering op staal te plaatsen. Deze grondlaag ligt slechts net onder het grondoppervlak en heeft daarom voldoende draagkracht. In gebieden in West-Nederland liggen de dragende grondlagen dieper. In dit geval is het noodzakelijk om een fundering op palen te gebruiken.

De relatie tussen sonderingen en de grond is van groot belang bij het begrijpen van de draagkracht en stabiliteit van een bouwlocatie. Verschillende soorten grond, zoals klei, zand, grind en veen, hebben verschillende eigenschappen die van invloed zijn op de draagkracht en het gedrag ervan onder belasting. Door middel van sonderingen kunnen ingenieurs de specifieke eigenschappen van de grond bepalen en dienovereenkomstig bouwplannen aanpassen. Hieronder vind je een overzicht van de grondsoort en daarin de weerstand en wrijvingsgetallen.

Grondsoort

Conusweerstand (MPa)

Wrijvingsgetal (in %)

Grind

>10

0,2 – 0,5

Zand, grof

>10

0,4 – 0,6

Zand

>5

0,6 – 1,0

Leem

1-3

2,0 – 4,0

Klei, vast

0-8

2,0 – 4,0

Klei, slap

0-2

4,0 – 6,0

Veen

0-4

5,0 – 10,0

Veilig sonderen met Klic-meldingen

Veiligheid staat altijd voorop bij bouwprojecten, vooral bij grondwerkzaamheden. Voor het veilig sonderingen is het belangrijk om vooraf inzicht te verkrijgen of je met het kabels en leidingen in de ondergrond hebt te maken, bijvoorbeeld zodra de conus in de grond wordt gedrukt. Door middel van een Klic-melding krijg je meer informatie over kabel en leidingen in de ondergrond en kun je veilig gaan sonderen. Lees in ons kennisartikel meer over de betekenis van de Klic-melding.

Sonderingen zijn een belangrijk onderdeel van het bouwproces, waarbij het begrip van de bodemgesteldheid cruciaal is voor de veiligheid en stabiliteit van constructies. Door sonderingen uit te voeren, kunnen ingenieurs de bodemeigenschappen nauwkeurig beoordelen en bouwplannen dienovereenkomstig aanpassen. Met toevoeging van Klic-meldingen wordt veilig graven gegarandeerd, waardoor bouwers worden beschermd tegen mogelijke ondergrondse obstakels en gevaren.

>> Start hier de aanvraag van de Klic-melding.


Wil je meer weten over grondroeren en veilig graven? Lees dan de kennisartikelen op ikgagraven.nl.