KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

05-02-2024

Stobbenfrezen: ontdek regels over veilig boomstronken verwijderen

Nadat je een boom hebt gekapt, wil je dat de stronk ook wordt verwijderd. Vaak blijven bij stronken stevige en hardnekkige boomwortels in de grond over. Een lastige klus maar stobbenfrezen is dan de oplossing waar je naar zoek. Stobbenfrezen is een effectieve methode om boomstronken te verwijderen.

In dit artikel gaan we dieper in wat stobbenfrezen is, hoe het werkt en wat de regels zijn voor veilig stobbenfrezen. Ideaal voor hoveniers, stadswerken, boomverzorgers, groenbedrijven en alle andere vakmannen en -vrouwen die regelmatig stronken verwijderen.

Wat is stobbenfrezen?

Stobbenfrezen is het proces van het verwijderen van boomstronken met behulp van een machine, de stobbenfrees. 

Belangrijk om te weten is dat stobbenfrezen gezien wordt als machinaal graven volgens de WIBON wet. Onder machinaal graven worden alle graafwerkzaamheden verstaan waarbij de bodem op een gemechaniseerde wijze wordt geroerd. Dus ook stobbenfrezen.

Deze stronkenfrees maakt gebruik van roterende messen om de stronk en de wortels te vermalen tot houtsnippers en grond. Hierdoor wordt de stronk volledig vernietigd en blijven er geen resten meer achter in de grond.

Het voorkomt hierdoor bijvoorbeeld dat de boomstronk van een gerooide boom weer uitloopt. Een achtergebleven boomstronk of wortels van een gerooide boom zijn eenvoudig stuk krijgen met behulp van een stronkenfrees. Dit in tegenstelling tot handmatig uittrekken, wat vaak tijdrovend is en de grond kan beschadigen.

Voordelen van stobbenfrezen

Stobbenfrezen heeft meerdere voordelen. Je vindt voorbeelden van voordelen hieronder:

 1. Volledige verwijdering

Met stobbenfrezen wordt de boomstronk volledig verwijderd. Hierdoor blijven er geen lelijke restanten overblijven. 

 1. Grondverbetering

Na het frezen blijven er houtsnippers en grond achter op de plek van de stronk. Dit verrijkt de grond en draagt bij aan een gezondere groei van nieuwe planten.

 1. Veiligheid

Het laten staan van boomstronken kan gevaarlijk zijn, vooral als ze verborgen zijn onder begroeiing. Met een stronkenfrees .

 1. Snelheid

Het verwijderen van stronken met een stobbenfrees is in een mum van tijd gedaan. Uiteraard kun je op hardnekkige wortels stuiten. Maar het is nog altijd sneller dan bijvoorbeeld uithakken of bestrijdingsmiddelen gebruiken. 

Risico's van stobbenfrezen

Er zijn zat voordelen te noemen over stobbenfrezen. Maar de nadelen of risico's die er aan verbonden zijn, mogen niet onderbelicht blijven. Het dragen van de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen of het goed geïnformeerd zijn over de werking, liggen al snel voor de hand. Toch zijn er nog een aantal beter verborgen risico's en die schuilen zich in de ondergrond: schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Stobbenfrezen brengt veel risico's met zich mee wanneer de stobben diep weg moeten worden gefreesd. Omdat er bijvoorbeeld bestrating terug moet worden aangebracht of een strak gazonnetje gelegd wordt. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je op een oud marktplein aan de slag gaat. Onder je voeten liggen oude en kwetsbare kabels en leidingen die niet goed tegen trillingen kunnen. Niet te vergeten de kabels of leidingen die zich slechts enkele centimeters onder de straattegels liggen. Voor je het weten, zijn ze beschadigd of zelfs vermalen met een stronkenfrees. In ergere gevallen ontstaat er zelfs letsel indien er gevaarlijke (bijvoorbeeld gasleiding of elektrakabel) leidingen worden geraakt.

Helaas vinden er in Nederland ontzettend veel graafschades plaats. In 2022 zijn er 46.799 gemeld. De totale directe herstelkosten liep op tot 38,4 miljoen. Terwijl de indirecte herstelkosten zo hoog zijn dat ze niet uit te drukken zijn in bedragen. Denk aan de vertraging op projecten, uitval van voorzieningen of persoonlijk letsel. Daarom is het van belang om verantwoord en veilig te werk te gaan, ook als je een stronk wil gaan wegfrezen.

Verplicht om Klic melding te doen bij stobbenfrezen

Het is niet alleen voor je eigen portemonnee en veiligheid belangrijk, het is ook wettelijk verplicht om graafschades te voorkomen door een Klic melding te doen voordat je stobben gaat frezen. Zoals eerder aangegeven is stobbenfrezen machinaal graven. Wat betekent dat je verplicht bent een graafmelding te doen en daarmee op te vragen waar kabels en leidingen zich bevinden en deze informatie digitaal bij de hand te hebben op de graaflocatie.

Welke stappen moet je nemen om veilig stobben te frezen?

In dit onderstaande stappenplan, nemen wij je mee hoe je het veiligst stronken kunt wegfrezen. Zodat je niet alleen jezelf beschermt maar ook de kabels en leidingen onder je voeten.

Goed om te weten is dat je bij al het werk voor machinale graafprojecten (dus ook stronkenfrezen) aan de CROW 500-richtlijn moet voldoen. Het doel van de CROW 500 is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Vanaf 2022 wordt er gehandhaafd door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) op het naleven van dit proces. ​

Het stappenplan hieronder neemt je mee in belangrijke onderdelen van het proces om veilig te werk te kunnen doen. 

 1. Plan van te voren de werkzaamheden in. Reserveer duidelijk tijd en budget wat nodig is. Zodat je aan het eind niet voor verassingen komt te staan bij jouw project om stronken te frezen.
 2. Onderzoek en inventariseer. Voordat het frezen begint, zal je de locatie moeten verkennen. Doe dit door een Klic melding te doen en op te vragen waar kabels en leidingen liggen. Zo kun je een betere risico inventarisatie maken.  
 3. Lokaliseren, werkvoorbereider en uitvoeren. Bij het stobbenfrezen is de kans groot dat je kabels en leidingen raakt. Daarom is het belangrijk dat je de Klic melding bij de hand hebt op de graaflocatie en dat je de aanwezige kabels en leidingen lokaliseert. Stel duidelijke maatregelen op basis van alles wat je weet over het onderzoek, ontwerp en de werkvoorbereiding. Vertel bijvoorbeeld duidelijk de veiligheidsinstructies aan degene die de stronk gaat wegfrezen. Denk altijd aan alle persoonlijke beschermingsmiddelen en zet het gebied af waar je aan de slag gaat.
 4. Frezen maar: Met de Klic melding op zak, kun je beginnen. De stobbenfrees wordt op de stronk geplaatst en begint te draaien. De roterende messen versnipperen de stronk geleidelijk. 
 5. Controleer tussentijds op de juiste diepte afstelling: De diepte van het frezen kan worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle wortels worden verwijderd.
 6. Afvoer van restanten: Na het frezen worden de houtsnippers vermengd met de grond, waardoor een vruchtbare laag ontstaat.
 7. Evalueer: bespreek met je collega's of het proces veilig is gelopen en of er aanpassingen nodig zijn de volgende keer.

Ben jij een bedrijf die vaker stronken wegfreest? Dan is het verstandig om met ons in gesprek te gaan hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het naleven van de geldige wet- en regelgeving én een zo optimaal en efficiënt werkproces. Wij bieden een bewezen software oplossing die jouw klic-proces veiliger, slimmer en efficiënter maakt. Vraag meer informatie aan over Klic App voor zakelijke klanten via deze pagina.

Conclusie over stobbenfrezen

Kortom stobbenfrezen biedt diverse voordelen ten opzichte van alternatieve methoden. Het is snel en efficiënt. Maar let op dat je geen schade aan kabels en leidingen veroorzaakt. Je bent daarom verplicht vooraf een Klic melding te doen. 

Stobbenfrezen is dus voor vele de oplossing voor het verwijderen van boomstronken en het creëren van een nettere buitenruimte. Met zijn efficiënte en grondverbeterende eigenschappen zorgt het voor een mooier landschap. Onthoud dat een belangrijk onderdeel bij het verwijderen van boomwortels is het doen van een Klic-melding.

> Start hier de Klic-melding aanvraag voor het stobbenfrezen.