KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

05-02-2024

Laadpalen plaatsen: veilig graven verplicht

Laadpalen, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Er worden in Nederland heel veel laadpalen geplaatst. In dit artikel vind je aandachtspunten voor een veilig graafproces bij het plaatsen van laadpalen.

Extra toezicht op veilig graven en graafschade

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt strenger toezicht op en handhaven bij graafschade aan kabels en leidingen. In het jaarbericht noemen ze de particuliere initiatieven met laadpalen een complicerende factor.

Waarom dan? Het aantal laadpaal initiatieven neemt toe en maakt voor het trekken van kabels en leidingen vaak gebruik van publieke gronden. Maar particuliere netten hoeven niet te worden geregistreerd. Dat maakt het risico groter dat ze per ongeluk worden geraakt bij het graven.

Graafschade bij plaatsen laadpaal

Niet alleen particulieren netten kunnen schade opleveren, zo is er januari 2023 flinke schade aan een waterleiding veroorzaakt in Apeldoorn bij het plaatsen van een laadpaal. De hoofdwaterleiding is doorgestoken en de straat stond onder water.

Kortom het is van belang je bewust te zijn van de graafrisico’s en de juiste stappen worden ondernomen voor het voorkomen van graafschade bij het plaatsen van laadpalen.

Laadpaal plaatsen: Klic-melding aanvragen

Zeer belangrijk om te weten is dat voor de aanleg van de oplaadpaal en aansluiting op het stroomnet moet een Klic-melding gedaan worden. Aan de hand van deze melding kan worden bepaald of de locatie geschikt is gelet op de aanwezigheid van kabels en leidingen. Daarnaast is het volgens de wet WIBON verplicht voorafgaande een machinale grondroering een Klic-melding aan te vragen.

5 tips voor veilig graven voor laadpalen aanleggen

In het voorbeeld waarbij een laadpaal wordt geplaatst, zijn de volgende vijf basistips van toepassing om een veilig graafproces nabij kabels en leidingen te waarborgen:

  1. Bewustwording van collega's: Zorg ervoor dat je collega's zich bewust zijn van de risico's, verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het graafproces en aanlegproces van laadpalen. Bespreek de mogelijke gevaren en benadruk het belang van veiligheid.
  2. Verplichting van Klic-melding: Het is altijd verplicht om een Klic-melding te doen bij machinaal graven.
  3. Blijven opletten: Hoewel de Klic-melding de theoretische ligging van kabels en leidingen aangeeft, zijn particuliere aansluitingen niet altijd duidelijk gemarkeerd. Blijf daarom tijdens het graven altijd alert en zorgvuldig te werk gaan.
  4. Controleer de informatie: Neem de informatie die je hebt ontvangen over de graaflocatie zorgvuldig door voordat je begint met graven. Controleer of alle relevante gegevens aanwezig zijn en begrijp de risico's die verbonden zijn aan het graafproces.
  5. Proefsleuven graven: Om kabels en leidingen te lokaliseren, is het raadzaam om proefsleuven te graven. Op deze manier kun je visueel controleren of de informatie van de Klic-melding overeenkomt met de werkelijke situatie onder de grond.

Door het volgen van deze vijf basistips kan het graafproces bij het plaatsen van een laadpaal veilig worden uitgevoerd, met minimale risico's voor de kabels en leidingen in de omgeving. Veiligheid moet altijd voorop staan bij graafwerkzaamheden om ongevallen en schade te voorkomen.

Wil je goed voorbereid zijn? Vraag dan snel een Klic-melding aan