KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

11-09-2023

Klic-melding verplicht digitaal op de graaflocatie

Per 1 april 2021 is het verplicht om een Klic-melding volledig digitaal voorhanden te hebben op de graaflocatie. De Klic moet namelijk op elk moment geopend en bekeken kunnen worden in een viewer zoals de Klic App. Een papieren versie of een pdf volstaat dus niet meer. In dit artikel leggen we uit waarom deze nieuwe verplichting is ingevoerd, wat er concreet gaat veranderen en wat dit betekent voor jou als grondroerder. 

Introductie KLIC-WIN is grondlegger voor digitale Klic

Begin 2019 heeft het Kadaster KLIC-WIN geïntroduceerd voor de uitwerking van WIBON en INSPIRE. De grootste verandering is dat iedere Klic-melding sinds die wijziging in vectorformaat wordt aangeleverd. De introductie van KLIC-WIN en het ontvangen van Klics in vectorformaat liggen ten grondslag aan de verplichtstelling van het digitaal Klic. 

Door het aangepaste data-model ontvang je Klics vandaag de dag dus in vectorformaat. Het grote voordeel van dit format is dat gegevens zoals ligging, maar bijvoorbeeld ook diepte van kabels en leidingen gedetailleerder worden weergegeven. Opdrachtgevers en grondroerders hebben zo toegang tot veel meer informatie over de aanwezige ondergrondse infrastructuur, met grotere nauwkeurigheid bij het uitvoeren van werkzaamheden als gevolg. 

Wat er concreet gaat veranderen per 1 april 2021

Dankzij het verstrekken van Klics in het nieuwe formaat, hebben opdrachtgevers, grondroerders en de uiteindelijke graaf teams toegang tot een schat aan extra informatie. Dit is niet het geval als men gebruik blijft maken van papieren afdrukken of pdf’s. Het vectorformaat zorgt er namelijk voor dat méér informatie weergegeven moet worden op een papieren visualisatie, met onleesbare of incomplete data als gevolg. Om de nauwkeurigheid bij informatieverstrekking en graafwerkzaamheden te behouden, is het per 1 april 2021 daarom dus verplicht om de Klic-melding digitaal voorhanden te hebben op de graaflocatie en deze ten allen tijden te kunnen bekijken in een viewer zoals Klic App. 

Klic-Melding digitaal

Digitale klic-melding verplicht, wat betekent dit voor jou?

Om deze toename en detaillering van gebiedsinformatie in de praktijk te raadplegen, heb je dus de Klic App nodig op mobiele devices zoals tablets of smartphones. Deze moeten aanwezig zijn op de graaflocatie. Hier niet aan voldoen leidt mogelijk tot een boete. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) ziet namelijk toe en handhaaft op de naleving van deze nieuwe verplichtstelling. Lees in ons kennisartikel meer over de gevolgen van het niet doen van een Klic-melding

Kortom, zorg er dus voor dat iedereen binnen jouw organisatie goed is geïnformeerd, dat bij iedere klus de Klic digitaal aanwezig is en bekeken kan worden met de Klic App. En let op; dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulieren!

Klic-Melding verplicht

Wil je zeker weten dat je aan deze digitale verplichting voldoet? Vraag dan jouw Klic-melding aan bij Klic App. Wij leveren de Klic standaard in combinatie met de Klic App. Ontdek onze werkwijze en hoe Klic App bijdraagt aan efficiëntie binnen jullie processen. Duizenden grondroerders gingen je al voor.