KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

05-02-2024

Kosten graafschade: daling van directe kosten 

Het Kadaster publiceerde onlangs dat de directe kosten van graafschade met 7 procent zijn gedaald, namelijk van 41 miljoen naar 38 miljoen euro. Dit betekent dus dat de graafketen op de goede weg is. Helemaal aangezien er meer werd gegraven, maar dit percentage (3.25%) meer is dan het aantal gemelde graafschades (2.5%). Dit betekent dus dat het relatief aantal schades gedaald is met 0.8%. Hierdoor is het bewustzijn van graafschade dus gestegen het afgelopen jaar.

Wat voor graafschades zijn er gemeld?

Meer dan de helft van de graafschades, namelijk 66%, is schade aan datakabels. Dit is erg fors in vergelijking met de schade aan andere type kabels, zoals elektra (18%), gasleidingen (8%) en waterleidingen (7%). Heel verrassend zijn de cijfers overigens niet, aangezien datakabels vaak maar tientallen centimeters onder de grond liggen. Voor nu zijn dit de voorlopige cijfers over 2022, bekend gemaakt door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. 

Doel: graafschade verminderen met 10 procent

Eind 2022 heeft het KLO, samen met de grondroerders, netbeheerders en beheerders van openbare ruimte, het doel gesteld om het aantal graafschades met 10 procent per jaar te verminderen. Dat we nu een dalende trend zijn met het relatief aantal schades, waar dit voorgaande jaren nog een stijgende trend was, betekent dat de graafketen acties onderneemt om graafschade te voorkomen. 

Een van die acties is bijvoorbeeld het bewust maken van de verantwoordelijkheden binnen de graafketen, zoals beschreven staat in de CROW 500. Het blijft hierbij wel belangrijk om deze CROW 500 richtlijnen continu in het achterhoofd te houden om de komende jaren de graafschades verder te laten dalen.

Draag bij aan het voorkomen van graafschade

Wil je ook meehelpen aan het verminderen van graafschade lees dan hier meer artikelen over de beperking van graafschade of vraag gelijk een Klic-melding aan.

Start Klic-melding aanvraag

Graafschade voorkomen