KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

11-06-2024

Bronbemaling: wat is het en waarom gebruik je bronbemaling?

Bronbemaling, ook bekend als grondwaterbemaling, is een belangrijk proces binnen de bouwsector. Het verwijst naar het verwijderen van grondwater uit een bouwplaats om een droge en stabiele werkomgeving te creëren. Deze techniek wordt voornamelijk toegepast bij projecten zoals de aanleg van funderingen, kelders, tunnels en andere ondergrondse constructies. Hierin is het dus belangrijk om schade aan kabels te leidingen te voorkomen. In deze blog duiken we dieper in op verschillende aspecten van bronbemaling, waaronder retourbemaling, deepwellbemaling, filterbemaling en open bemaling.

Wat is bronbemaling?

Bronbemaling is de techniek waarbij grondwater wordt weggepompt om een bouwput of andere ondergrondse constructie droog te houden. Dit proces is van groot belang om te voorkomen dat grondwater de bouwput instroomt, wat kan leiden tot veiligheidsrisico's en vertragingen in het bouwproces. Bronbemaling helpt ook om de stabiliteit van de omliggende grond te behouden, wat belangrijk is om verzakkingen en andere structurele problemen te voorkomen. Daarnaast bespreken we het belang van een Klic-melding voorafgaand aan de bronbemaling.

De noodzaak van bronbemaling

Bij veel bouwprojecten wordt er gegraven onder het grondwaterniveau. Zonder effectieve bronbemaling zouden deze projecten te maken krijgen met overstroomde bouwputten, wat niet alleen de voortgang vertraagt maar ook veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Bovendien kan ongecontroleerd grondwater de stabiliteit van de omliggende grond beïnvloeden, wat kan leiden tot verzakkingen en andere structurele problemen.

Het belang van een Klic-melding bij bronbemaling

Voordat er met bronbemaling wordt begonnen, is het van groot belang om een Klic-melding te doen. Deze melding zorgt ervoor dat alle ondergrondse kabels en leidingen in het werkgebied in kaart worden gebracht. Dit voorkomt schade aan infrastructuur en verhoogt de veiligheid op de bouwplaats. Het niet doen van een Klic-melding kan leiden tot ernstige vertragingen en onverwachte kosten als gevolg van beschadigingen.

Deepwellbemaling

Deepwellbemaling is een methode waarbij diepe putten worden geboord en onderwaterpompen worden gebruikt om grondwater te verwijderen. Deze techniek is bijzonder effectief voor diepere bouwputten en grotere projecten. Deepwellbemaling kan grondwater uit grotere dieptes halen, waardoor het geschikt is voor projecten met aanzienlijke graafdiepten.

Filterbemaling

Filterbemaling, ook bekend als wellpoint bemaling, maakt gebruik van een reeks kleine putten met filters die rondom de bouwplaats worden geplaatst. Het grondwater wordt door deze filters naar een centraal punt gepompt en afgevoerd. Deze techniek is zeer effectief in zand- en grindgronden en wordt vaak gebruikt voor minder diepe bouwputten.

Open Bemaling

Open bemaling is een techniek waarbij een bouwput open wordt gehouden door het continu afvoeren van binnenstromend grondwater. Dit gebeurt meestal met behulp van pompen die het water naar de oppervlakte brengen en afvoeren naar een geschikte locatie. Open bemaling is een eenvoudige en kosteneffectieve methode, maar kan minder geschikt zijn voor dieper gelegen of grotere bouwputten.

Spanningsbemaling

Spanningsbemaling is het proces waarbij diepliggend grondwater wordt weggepompt om de opwaartse druk (spanning) van het grondwater te verminderen. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast onder de betonnen constructie van een tunnel. Door spanningsbemaling wordt de grondwaterdruk in het specifieke gebied verminderd, wat het risico op het openbarsten van de bodem van de bouwput voorkomt.

Een nadeel van spanningsbemaling is dat het de grondwaterstand in de omgeving van de bouwplaats kan veranderen. Een verlaagde grondwaterstand kan niet altijd worden toegestaan, omdat dit de bodem kan doen verzakken en houten funderingspalen kan laten rotten, wat ernstige schade aan nabijgelegen structuren kan veroorzaken. In situaties waar spanningsbemaling niet mogelijk is vanwege de risico's van bodemdaling en schade aan houten funderingen, kan een bouwkuip worden gecreëerd met damwanden. Deze wanden zorgen voor een fysieke barrière die het grondwater buiten de bouwput houdt. Bij het plaatsen van damwanden is het van belang vooraf een Klic-melding te doen. Lees hier meer over in ons kennisartikel over het aanbrengen van damwanden.

Waarom zijn deze technieken van belang?

Het belang van bronbemaling kan niet genoeg benadrukt worden. Een goed uitgevoerde bemaling zorgt ervoor dat bouwprojecten veilig, op tijd en binnen budget worden afgerond. Het voorkomt wateroverlast en stabiliteitsproblemen, wat belangrijk is voor de duurzaamheid van de bouwstructuur. Bovendien helpt het bij het minimaliseren van de impact op het milieu, vooral wanneer technieken zoals retourbemaling worden toegepast.

Conclusie

Bronbemaling is een onmisbare techniek in de bouwsector, van groot belang voor het succesvol uitvoeren van ondergrondse projecten. Of het nu gaat om retourbemaling, deepwellbemaling, filterbemaling of open bemaling, elke methode heeft zijn specifieke voordelen en toepassingen. Door de juiste bemalingstechniek te kiezen, kunnen bouwbedrijven zorgen voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke uitvoering van hun projecten. Bij veel technieken van bronbemaling is het belangrijk om vooraf een Klic-melding te doen. Hiermee kunnen bouwbedrijven zorgen voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke uitvoering van hun projecten.

Key Takeaways over Bronbemaling

  • Noodzaak van bronbemaling: van groot belang voor de aanleg van funderingen, kelders, tunnels en andere ondergrondse constructies om wateroverlast en stabiliteitsproblemen te voorkomen.
  • Klic-melding: Het doen van een KLIC-melding voorafgaand aan bronbemaling is cruciaal om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen en de veiligheid te waarborgen
  • Deepwellbemaling: Geschikt voor diepere bouwputten en grotere projecten, waarbij diepe putten en onderwaterpompen worden gebruikt om grondwater te verwijderen.
  • Filterbemaling: Maakt gebruik van kleine putten met filters rondom de bouwplaats, ideaal voor zand- en grindgronden en minder diepe bouwputten.
  • Open Bemaling: Een eenvoudige en kosteneffectieve methode waarbij grondwater continu wordt afgevoerd met pompen, geschikt voor minder diepe of kleinere bouwputten.

FAQ over Bronbemaling

Wat is bronbemaling? Bronbemaling is de techniek waarbij grondwater wordt weggepompt om een bouwput of andere ondergrondse constructie droog te houden. Dit voorkomt wateroverlast, stabiliteitsproblemen en zorgt voor een veilige en stabiele werkomgeving.

Waarom is bronbemaling nodig? Bronbemaling is van groot belang om te voorkomen dat grondwater de bouwput instroomt, wat kan leiden tot veiligheidsrisico's en vertragingen in het bouwproces. Het helpt ook om de stabiliteit van de omliggende grond te behouden en voorkomt verzakkingen en structurele problemen.

Wat is een Klic-melding en waarom is het belangrijk? Een Klic-melding is een verplichte melding die ervoor zorgt dat alle ondergrondse kabels en leidingen in het werkgebied in kaart worden gebracht. Dit voorkomt schade aan infrastructuur en verhoogt de veiligheid op de bouwplaats.

Wat is deepwellbemaling? Deepwellbemaling is een methode waarbij diepe putten worden geboord en onderwaterpompen worden gebruikt om grondwater te verwijderen. Deze techniek is effectief voor diepere bouwputten en grotere projecten.

Wat is filterbemaling? Filterbemaling, ook bekend als wellpoint bemaling, maakt gebruik van een reeks kleine putten met filters die rondom de bouwplaats worden geplaatst. Het grondwater wordt door deze filters naar een centraal punt gepompt en afgevoerd, ideaal voor zand- en grindgronden.

Wat is open bemaling? Open bemaling is een techniek waarbij een bouwput open wordt gehouden door het continu afvoeren van binnenstromend grondwater met pompen. Deze methode is eenvoudig en kosteneffectief, maar minder geschikt voor dieper gelegen of grotere bouwputten.

Wat is spanningsbemaling? Spanningsbemaling is een techniek die wordt toegepast om de druk in een watervoerende laag te verminderen, waardoor de stabiliteit van de bouwgrond wordt gewaarborgd.

Waarom zijn verschillende bemalingstechnieken van belang? Elke bemalingstechniek heeft zijn specifieke voordelen en toepassingen. Door de juiste techniek te kiezen, kunnen bouwbedrijven zorgen voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke uitvoering van hun projecten. Dit voorkomt wateroverlast, stabiliteitsproblemen en helpt bij het behoud van de duurzaamheid van de bouwstructuur.

Heb je meer vragen over Klic-meldingen of kabels en leidingen kaarten? Bezoek dan een overzicht van veelgestelde vragen. Geen vragen? Ga dan snel aan de slag met de Klic-melding aanvraag.  

>> Start hier de Klic-melding voorafgaand aan een bronbemaling