KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

09-04-2024

Asfalt frezen: ontdek meer over het affrezen van asfalt

Als het gaat om het onderhoud en vernieuwen van wegen, speelt asfalt frezen een belangrijke rol. Deze techniek, ook bekend als freeswerken in asfalt of affrezen van asfalt, is van groot belang om oude asfaltlagen te verwijderen en de weg voor te bereiden op nieuwe toepassingen. In dit artikel gaan we dieper in op wat asfalt frezen inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe het proces verloopt.

Wat is asfalt frezen?

Asfalt frezen is een proces waarbij een freesmachine wordt gebruikt om de bovenste lagen van oud asfalt te verwijderen. Dit wordt gedaan om verschillende redenen, zoals het herstellen van schade aan het wegdek, het aanpassen van de wegstructuur, of simpelweg het vernieuwen van de weg. Het resultaat is een glad en gelijkmatig oppervlak dat klaar is voor het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen.

Voordelen van asfalt frezen

  • Verbeterde hechting: Door oude asfalt te verwijderen, wordt een betere hechting van de nieuwe asfaltlaag bevorderd, wat de duurzaamheid en levensduur van de weg verbetert.
  • Efficiëntie: Freeswerken in asfalt maken het mogelijk om specifieke delen van de weg te repareren zonder de hele weg te hoeven vervangen, wat tijd en kosten bespaart.
  • Verbeterde oppervlaktekwaliteit: Het verwijderen van oneffenheden en beschadigingen zorgt voor een gladder en veiliger wegoppervlak voor weggebruikers.

Hoe verloopt het proces van asfalt frezen?

Het proces van asfalt frezen begint met het inzetten van gespecialiseerde freesmachines die zijn uitgerust met scherpe tanden. Deze machines snijden door het oude asfalt heen, waardoor het wordt afgevoerd en gerecycled. Het frezen gebeurt doorgaans in verschillende fasen, afhankelijk van de dikte van de te verwijderen asfaltlaag en de gewenste resultaten.

Tips voor veilig frezen

  • Geschikte apparatuur: Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van hoogwaardige freesmachines die goed zijn onderhouden en geschikt zijn voor de specifieke werkzaamheden.
  • Gekwalificeerd personeel: Laat het frezen uitvoeren door goed opgeleide en ervaren - vakmensen om de veiligheid en kwaliteit van het werk te waarborgen.
  • Veiligheidsmaatregelen: Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de geldende veiligheidsvoorschriften tijdens het frezen.

Klic-melding voor asfalt frezen

Voor freeswerken in asfalt is het indienen kan een Klic-melding wettelijk verplicht zijn. Met zo’n Klic-melding zorg je ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de locatie van kabels, leidingen en andere ondergrondse voorzieningen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Zo kunnen potentieel gevaarlijke situaties worden voorkomen en kunnen projecten efficiënt en veilig worden uitgevoerd.

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netwerken (WIBON) houdt toezicht op graafactiviteiten onder de grond. Wanneer bij het frezen van asfalt (of het boren daarin) de ondergrond onder het asfalt niet wordt verstoord, valt deze activiteit niet onder de graafwerkzaamheden zoals bedoeld in de WIBON. Echter, als het asfalt volledig wordt verwijderd, wordt dit wel beschouwd als het verstoren van de grond. In dat geval is een Klic-melding dus verplicht.

Asfalt frezen, ook wel bekend als freeswerken in asfalt of affrezen van asfalt, is een belangrijke stap bij het onderhoud en vernieuwen van wegen. Door oude asfaltlagen te verwijderen, kunnen verbeteringen worden aangebracht die de levensduur en veiligheid van de weg verhogen. Zorg ervoor dat je het frezen laat uitvoeren door gekwalificeerde professionals en volg de juiste veiligheidsprocedures om een soepel en veilig proces te garanderen. Bedenk daarnaast ook vooraf of het nodig is om een Klic-melding aan te vragen.

>> Start hier de Klic-melding aanvraag

Wil je meer weten over grondroeren? Lees dan de kennisartikelen op ikgagraven.nl.