KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

25-03-2024

Riolering aanleggen? Lees vooraf deze 6 stappen!

Ga je een riolering aanleggen en ben je op zoek naar tips over hoe je dit het beste kunt aanleggen en met welke factoren je rekening kunt houden? Lees dan hier snel meer over de aanleg van een riolering.

Voordat je begint met het aanleggen van een riolering, is het belangrijk om de juiste voorbereidingen te treffen. Hier zijn enkele stappen die je moet volgen:

Stap 1) Voorbereidingen voor het aanleggen van riolering

 • Verplichte Klic-melding: Het is belangrijk om van tevoren een Klic-melding aan te vragen. Dit is verplicht van het machinaal graven. Met deze Klic-melding krijg je inzicht in de kabels en leidingen in de ondergrond en kun je veilig graven. Zo voorkom je dat je bij het aanleggen van riolering, problemen of schade veroorzaakt aan bestaande kabels en leidingen die in de buurt liggen van de riolering.
 • Locatie bepalen: identificeer de locatie waar de riolering moet worden aangelegd. Hier kun je de informatie uit de Klic-melding ook voor gebruiken. Zorg ervoor dat je de juiste afmetingen en specificaties hebt om het project soepel te laten verlopen.
 • Materialen en gereedschap verzamelen: verzamel alle benodigde materialen, zoals rioleringsbuizen, putten, verbindingsstukken en gereedschap zoals een schop, een graafmachine en een waterpas.
 • Onderzoek de bodemgesteldheid: het is belangrijk om de bodemgesteldheid te onderzoeken om te bepalen of er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, zoals het stabiliseren van de grond of het nemen van extra maatregelen tegen wateroverlast. Lees in ons kennisartikel meer over hoe een type bodem effect kan hebben op de graafwerkzaamheden.

Stap 2) Graafwerkzaamheden

Nu is het tijd om te beginnen met de graafwerkzaamheden voor het aanleggen van de riolering. Volg deze stappen voor de graafwerkzaamheden:

 1. Markeer de sleufroute: Markeer de route waar de sleuf voor de riolering moet worden gegraven. Dit kan gedaan worden met piketpaaltjes en touw om ervoor te zorgen dat de sleuf recht en op de juiste diepte wordt gegraven.
 2. Graaf de sleuf: Gebruik een schop of graafmachine om de sleuf te graven volgens de aangegeven markeringen. Zorg ervoor dat de sleuf breed genoeg is om de rioleringsbuizen te kunnen plaatsen en dat de diepte overeenkomt met de voorgeschreven specificaties.
 3. Controleer de helling: Zorg ervoor dat de sleuf een lichte helling heeft om een goede afvoer van het afvalwater te garanderen. Dit kan worden bereikt door de sleuf op een lichte helling te graven of door gebruik te maken van hellinggoten.  

Proefsleuven graven bij riolering aanleggen

Indien je over een lange afstand riolering wil aanleggen en dus een langere sleuf moet graven, is het zeer verstandig om proefsleuven te graven. Ook bij korte sleuven kan een proefsleuf al van waarde zijn om de bestaande kabels en leidingen te lokaliseren. Lees meer over proefsleuven graven in dit kennisartikel.

Afmetingen van sleuf en extra tip

Bij het graven van een sleuf voor een rioolbuis is het belangrijk om voldoende ruimte aan weerszijden van de buis te voorzien. Dit zorgt ervoor dat er genoeg speling is om de buis correct te plaatsen en te verbinden. De exacte afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de grootte van de buis, maar over het algemeen wordt aanbevolen om een sleuf te graven die minstens 30 cm breder is dan de diameter van de buis.

Tijdens het graven van de sleuf zal er waarschijnlijk losse grond ontstaan. Het is belangrijk om deze grond te verwijderen om een goede basis voor de rioolbuis te creëren. Verwijder stenen, wortels en andere obstructies om ervoor te zorgen dat de buis vrij kan bewegen en goed kan worden geplaatst.

Stap 3) Aanleggen van rioleringsbuizen

Nadat de sleuf is gegraven, is het tijd om de ondergrond voor te bereiden. Hark de ondergrond lichtjes los om ervoor te zorgen dat de buis gelijkmatig in het zand kan rusten. Dit helpt ook bij het creëren van een stevige ondergrond en zorgt ervoor dat de buis niet scheef komt te liggen.

Nadat dit is voltooid, volg deze stappen voor het aanleggen van de rioleringsbuizen:

 1. Leg de eerste buis: Begin bij de aansluiting op het hoofdriool en leg de eerste rioleringsbuis in de sleuf. Zorg ervoor dat de buis op de juiste hoogte en helling ligt en dat deze goed aansluit op het hoofdriool.
 2. Verbind de buizen: Verbind de rioleringsbuizen met behulp van verbindingsstukken. Zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten en dat er geen lekkages kunnen optreden.
 3. Plaats inspectieputten: Plaats inspectieputten op strategische punten langs de rioleringslijn. Deze putten maken het mogelijk om de riolering te inspecteren en eventuele verstoppingen op te sporen.  

Stap 4) Verbindingen maken

Nu de rioleringsbuizen zijn geplaatst, is het tijd om de verbindingen te maken:

 • Maak gebruik van PVC-lijm: Breng PVC-lijm aan op de uiteinden van de rioleringsbuizen en verbindingsstukken. Schuif de buizen en stukken stevig in elkaar om een waterdichte verbinding te garanderen.
 • Controleer op lekkages: Controleer zorgvuldig op eventuele lekkages bij de verbindingen. Een goede afdichting is essentieel om te voorkomen dat afvalwater in de grond sijpelt.

Stap 5) Aansluiting op het hoofdriool

Nu de riolering is geplaatst en de verbindingen zijn gemaakt, is het tijd om de aansluiting op het hoofdriool te realiseren:

 • Maak een opening in het hoofdriool: Graaf voorzichtig met een schop een opening in het hoofdriool waar de rioleringsbuis op aangesloten kan worden. Zorg ervoor dat de opening de juiste afmetingen heeft en dat de aansluiting stevig is.
 • Verbind de rioleringsbuis met het hoofdriool: Plaats de rioleringsbuis in de opening van het hoofdriool en maak een stevige verbinding met behulp van verbindingsstukken en PVC-lijm. Controleer opnieuw op eventuele lekkages.  

Stap 6) Afwerking en verdichting van de sleuf

Na het aanleggen van de riolering en wanneer de aansluiting op het hoofdriool is voltooid, is het tijd voor de afwerking:

 • Vul de sleuf: Vul de sleuf geleidelijk aan met grond en stamp deze stevig aan. Zorg ervoor dat de grond gelijkmatig verdeeld is om verzakkingen te voorkomen.
 • Controleer de afvoer: Controleer de afvoer van het afvalwater door water in de riolering te laten stromen. Controleer of het water soepel en zonder verstoppingen wegloopt.
 • Herstel het terrein: Herstel het terrein door eventuele beschadigde bestrating, gras of tuinbedden te repareren. Zorg ervoor dat het gebied er netjes uitziet na de voltooiing van de rioleringswerken.

Het is essentieel dat de buis wordt omringd door schoon zand. Met 'schoon' bedoelen we zand zonder stenen, puin of andere verontreinigingen. Dit zorgt voor een goede afwatering en voorkomt dat de buis beschadigd raakt door scherpe objecten. Zorg ervoor dat het zand gelijkmatig rondom de buis wordt verdeeld.

Pas nadat er 0,3 meter zand bovenop de buis is aangebracht, moet de grond worden verdicht. Gebruik een trilplaat of een handmatige stampvoet om de grond stevig aan te drukken. Dit helpt bij het stabiliseren van de buis en zorgt voor een solide basis.

Riolering aanleggen kosten

De kosten voor de aanleg van een riolering kunnen variëren, maar het gemiddelde ligt ongeveer op 150 tot 200 euro per meter. Het is dus belangrijk hier rekening mee te houden voordat de riolering wordt aangelegd.

Let ook op de kosten van het doen van een Klic-melding. Het is verplicht om een Klic-melding te doen bij machinaal graven en digitaal bij de hand te hebben op de graaflocatie.

Ontluchting riool

Bij het aanleggen van riolering is het van essentieel belang om ook aandacht te besteden aan de ontluchting van een riool. Ontluchtingssystemen spelen een cruciale rol in het behoud van een goed functionerend rioleringssysteem.Rioleringssystemen zijn ontworpen om afvalwater af te voeren, maar tijdens dit proces wordt er ook lucht verplaatst. Als er geen ontluchting aanwezig is, kan de lucht niet uit het riool ontsnappen en ontstaat er drukopbouw in het systeem.  

Buitenriolering aanleggen

Het aanleggen van buitenriolering is een belangrijke stap bij het bouwen of renoveren van een woning of bedrijfspand. Het omvat de riolering vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool, waardoor vuilwater veilig wordt afgevoerd naar het riool. Bij nieuwbouwlocaties wordt de buitenriolering vaak gelijktijdig met het hoofdriool aangelegd, om vervolgens de huisaansluitingen te kunnen realiseren. Een goede kwaliteit van de aansluiting is van belang om verstoppingen en wateroverlast te voorkomen. Het is belangrijk op te merken dat veel verstoppingen juist ontstaan in de aansluiting tussen de woning of bedrijfspand en het hoofdriool. Daarom is het van groot belang om bij de aanleg van buitenriolering extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van deze verbindingen. Dit helpt bij het waarborgen van een effectieve afvoer van afvalwater en regenwater, waardoor het risico op overstromingen en verstoppingen aanzienlijk wordt verminderd.

Riolering aanleggen regels

Bij het aanleggen van riolering is het van belang om de lokale regelgeving en bouwvoorschriften te kennen. Dit omvat het verkrijgen van de juiste vergunningen en het naleven van de voorschriften met betrekking tot de locatie, diepte en specificaties van de riolering. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle vereisten voordat je met het project begint om mogelijke vertragingen of boetes te voorkomen. Het is in ieder geval belangrijk rekening te houden met de volgende diameters voor rioolbuizen:

 • 32 ~ 40 mm: Afvoer van condenswater van de cv-installatie.
 • 40 ~ 50 mm: Afvoer van wastafels, bidets, baden, wasmachines, douches en gootstenen.
 • 90 ~ 110 mm: Afvoer van toiletten en uitgietbakken. 

Aantal graafschades bij aanleggen van riolering

Volgens de jaarcijfers van de Rijksinspectie voor de Digitale Infrastructuur (RDI), zijn er in Nederland in 2022 in totaal 46.799 graafschades gemeld. Bij het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden ging het minstens 5.881 mis en ontstond er schade aan kabels en leidingen. Zorg daarom voor een veilig graafproces. 

Extra tips voor het aanleggen van riolering

Hier zijn enkele handige tips die je kunnen helpen bij het aanleggen van riolering:

 • Zorg voor een gedetailleerd plan en volg de voorgeschreven specificaties en regelgeving.
 • Gebruik hoogwaardige materialen en zorg voor een goede afwerking van de verbindingen. 
 • Raadpleeg een professional als je twijfels hebt over het aanleggen van riolering. Een ervaren vakman kan je adviseren en begeleiden tijdens het proces.
 • Wees voorzichtig bij het graven en vermijd beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen. Raadpleeg altijd de Klic-melding voorafgaand en tijdens de graafwerkzaamheden.

>> Start hier alvast de Klic-melding aanvraag voordat je riolering gaat aanleggen!