KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Stappenplan Veilig Graven 

Weet wat u moet doen voordat u graafwerkzaamheden verricht. 

Gaat u graven, heien, klussen in de tuin, of een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Verricht u mechanische graafwerkzaamheden in de ondergrond, dan moet u weten welke kabels of leidingen er in de bodem zitten. In het overzicht hieronder ziet u wat u moet doen voor het veilig graven in de grond. 

Kabels en leidingen

1.Doe de Klic-melding op tijd

Minimaal drie, maar op zijn vroegst twintig werkdagen voordat u met de graafwerkzaamheden begint is het benodigd een klic-melding aan te vragen. U ontvangt dan uiterlijk binnen drie werkdagen de relevante gegevens over kabels en leidingen in de bodem. Ook wel gebiedsinformatie genoemd. Vraag hier de Klic-melding aan voor het veilig graven in de grond. 

2. Check de gebiedsinformatie op Eis-voorzorgsmaatregel

Kijk de gebiedsinformatie die u ontvangt goed na en check of er een Eis-voorzorgsmaatregel van toepassing is. 

De Klic-melding bevat Eis-voorzorgsmaatregel

Bij gebruik van de Klic App krijgt u bij het inladen een melding als er een Eis-voorzorgsmaatergel geldt. De verantwoordelijke netbeheerder wil dan voorzorgsmaatregelen treffen, vaak voordat de graafwerkzaamheden beginnen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de beheerder, want binnen drie werkdagen na dit contact moet de beheerder zijn voorzorgsmaatregelen treffen.

Eerst een afspraak maken, dan beginnen

Maak met de netbeheerder goede afspraken over het nemen van voorzorgsmaatregelen en door wie deze worden uitgevoerd. Stem af welke maatregelen u moet nemen. Bij deze voorzorgsmaatregelen kan gedacht worden aan een tijdsplanning, de aanwezigheid van de beheerder bij het graven en het opsporen en markeren van de kabel of leiding. Afspraken over inspanningen die u uitvoert, moet u  schriftelijk vastleggen. Begin nooit met de werkzaamheden als er nog geen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Dit is niet toegestaan. Ook niet als de netbeheerder niet binnen drie werkdagen alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

3. Check op raakvlakken kabels en leidingen

Vergelijk uw opdracht/werkplan met de theoretische liggingsgegevens op eventuele raakvlakken. Misschien liggen er in theorie kabels en/of leidingen in de omgeving van het gebied waar de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Lees hier meer over het werken nabij kabels en leidingen om meer te weten te komen over veilig graven in de grond. 

4. Bepaal de exacte ligging

Voor het veilig graven is het belangrijk de exacte ligging van de kabels en leidingen te bepalen. Dat gebeurt meestal door het handmatig graven van proefsleuven. Proefsleuven is dus een goede manier voor het voorkomen van graafschade.

Klic-Melding

5. Meld afwijkingen bij het kadaster

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de gebiedsinformatie zou moeten liggen. Voor de betrouwbaarheid van de liggingsgegevens en het voorkomen van graafschade, is het belangrijk dat de informatie over kabels en leidingen klopt. Als grondroerder bent u verplicht een afwijkende situatie van een net te melden aan het Kadaster. Wanneer u dit meldt, informeert het Kadaster de betreffende netbeheerder. Van een afwijking is sprake als de kabel of leiding horizontaal meer dan een meter afwijkt van de theoretische ligging ervan op de kaart.

6. Gebiedsinformatie op de graaflocatie

Zorg dat alle ontvangen gebiedsinformatie altijd digitaal (in combinatie met de Klic App) aanwezig is om eventuele boetes te voorkomen. 

Uiteindelijk is een goeie voorbereiding belangrijk bij het verrichten van graafwerkzaamheden. De aanvraag van een Klic-melding is daarin een belangrijk onderdeel.