KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

07-06-2024

Graven in de grond: ken jij de regels?

Graven in de grond, dat mag niet zomaar. Er zitten regels aan het graven in de grond. Deze regels zijn afkomstig uit wetten zoals de WIBON (voorheen WION) en richtlijn zorgvuldig graven. Deze wet en richtlijn geldt voor iedereen die gaat graven. Dus zowel particulieren of bedrijven in Nederland.

Graven met een schop niet dieper dan 40 cm

Ga je graven met een schop of met de hand en ga je niet dieper dan 40 centimeter? Dan mag je direct aan de slag gaan en hoef je geen toestemming te vragen. Wel wordt het geadviseerd kabels en leidingen informatie te raadplegen. Zo voorkom je ook dat je mogelijk een glasvezelkabel of elektriciteitskabel raakt die ondiep kan liggen.

Spitten

Ga je een graafmachine graven (of een andere vorm van machinaal graven) dan ben je altijd verplicht een Klic-melding te doen. Om bijvoorbeeld een zwembad te realiseren in de tuin, wordt een graafmachine ingezet? Dan zijn er een aantal regels waar je rekening mee dient te houden. Dit heeft te maken met de term: machinaal graven.

In deze blog gaan dieper op het graven in de grond en het machinaal graven in en de wetten die daar op van toepassing zijn. Zodat je goed voorbereid bent en probleemloos aan de slag kunt gaan wanneer je machinaal gaat graven in de grond.  

Zomaar machinaal graven is niet toegestaan

Wanneer je grootse plannen heeft voor de tuin en een graafmachine is nodig, moet je één ding weten: je mag niet niet zomaar beginnen met graven in de grond. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Lees in het kennisartikel meer over het werken nabij kabels en leidingen

Je dient dit aan te geven en hiervoor een graafmelding te doen. Een graafmelding staat ook wel bekend als een Klic-melding (graafmelding of klic-melding kadaster). Zo'n Klic-melding is ook verplicht bij het graven op eigen terrein. 

Ontdek ons stappenplan veilig graven voor meer tips over veilig graven. 

Wettelijk verplichtingen volgens WIBON (grondroerdersregeling)

Een Klic-melding staat beschreven in de  Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Vroeger ook wel de ‘grondroerdersregeling’ en ‘de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten’ (of: WION) genoemd.

Zonder het al te juridisch te maken, zijn omtrent Klic-meldingen de volgende wettelijk verplichte bepalingen. In artikel 2 van de WIBON staat de algemene zorgvuldigheidsverplichting omschreven:

 • Lid 2: “De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze.” U bent dus verplicht om zorgvuldig te graven.
 • Lid 3: bepaalt wat de grondroerder in ieder geval (minimaal) moet doen om zijn zorgvuldigheidsverplichting na te komen: “Ter uitvoering van het tweede lid zorgt de grondroerder ten minste dat:
  • a. vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan,
  • b. onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie,
  • c. op de graaflocatie de van de Dienst ontvangen gebiedsinformatie digitaal aanwezig is.” 

Door te voldoen aan deze wettelijk verplichte bepalingen kan de grondroerder de zorgvuldigheidsverplichting nakomen en de kans op schade aan ondergrondse infrastructuur minimaliseren. Het niet naleven van de grondroerdersregeling kan leiden tot gevaarlijke situaties, financiële gevolgen en juridische sancties. Daarom is het van groot belang dat grondroerders zich bewust zijn van en handelen in overeenstemming met de grondroerdersregeling zoals vastgelegd in de WIBON.

Klic-melding aanvragen

Kortom volgens de WIBON bent u verplicht een Klic-melding aan te graven. Dit moet je doen voordat je machinaal gaat graven in de grond.

Als je aan de slag gaat moet je dus een Kadaster Klic-melding doen. Dit is ongeacht hoe diep je graaft. Een Klic-melding doe je voor de veiligheid van jezelf of degene die gaat graven. Maar ook om te voorkomen dat u schade aanricht in kabelnetwerken.

Je kunt op zijn vroegst 20 werkdagen voordat je begint met graven een Klic-melding doen. Zo is de kabel- en leidinginformatie altijd actueel. Je moet de melding minimaal 3 werkdagen voor de start van het graafwerk doen. Lees hier meer over de aanvraag ban zo'n Klic-melding. 

Geldigheid Klic-melding

Nadat je de Klic-melding doet, blijft deze 20 werkdagen geldig. Je moet volgens de WIBON dan binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden. Zodat de kabel- en leidinginformatie up-to-date is.

Klic-melding betekenis en afkorting

KLIC is een afkorting van ‘Kabels en Leidingen Informatie Centrum’. Lees in ons kennisartikel meer over de betekenis van een Klic-melding.

Waarom een graafmelding aanvraag?

Nu zul je misschien denken: ‘ik ga graven in mijn eigen tuin, dan mag dat toch gewoon?’ Ook een Klic-melding op eigen terrein is nodig om van start te gaan met machinaal graven in de grond. Ondanks dat het dus jouw eigen tuin is. Dit is vanuit de wet WIBON verplicht. De overheid heeft bepaalt dat je namelijk nooit precies weet wat zich onder de grond bevindt. En je maar beter goed voorbereid kunt zijn, dan schade maken doordat je niet weet wat waar ligt.

Kortom, waar en wanneer je met een graafmachine in de weer gaat: een Klic-melding doen is verplicht. 

Graven in de tuin: 3 tips om dit veilig en volgens de regels te doen 

We krijgen geregeld de vraag: hoe diep mag ik graven in mijn tuin? We geven je hier graag antwoord op:

Ga je ondiep graven in de tuin (minder dan 40 centimeter) zonder graafmachine? Dan nog moet je alsnog oppassen. Het kan maar zo zijn dat er toch ergens een kabel opduikt. Denk aan glasvezelkabels die soms maar enkele centimeter diep liggen.

Om veilig te graven en zorgvuldig te werk te gaan met een schop of met de hand, geven we je graag een aantal tips:

 • Ga kalm te werk en graaf laagje voor laagje. Zo kom je niet voor ongewenste verrassingen te staan;
 • Wees vooral voorzichtig wanneer je graaft bij de voordeur of rondom de voorkant van het huis. Hier is de kans dat je leidingen en kabels tegenkomt het grootst;
 • Glasvezelkabels zijn erg kwetsbaar en gevoelig voor beschadiging als er veel kracht wordt gezet op de schop. Houd hier dus rekening mee.

Ondanks dat je handmatig gaat graven, kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen. Twijfelt je bijvoorbeeld toch of u te diep gaat graven? En wilt je graag weten waar de kabels en leidingen onder de grond liggen? Doe dan voor alle zekerheid een Klic-melding.

We hopen je dus meer antwoord te hebben gegeven op de vraag: hoe diep mag ik graven in mijn tuin? Ben je op zoek naar meer informatie of heb je andere vragen? Vraag het snel en eenvoudig aan via www.klic-app.nl en profiteer van de voordelen. Voor meer informatie over wetten, regels, kabels, leidingen of de graafketen: ga dan naar ikgagraven.nl. Ben je meer op zoek naar tips bij het graven in de tuin? Lees dan ons kennisartikel een Klic-melding aanvragen voor deze 7 klussen in de tuin

En hoe zit het met een kabel in de grond zonder graven?

Hoe krijg je een kabel in de grond zonder te graven? Dit wordt mogelijk gemaakt door sleufloze technieken, zoals gestuurde boringen, bodemrakketten of ook wel grondrakketten genoemd.

Met deze methoden kunnen elektriciteit- en telecomkabels, buizen en gas- en waterleidingen gemakkelijk worden aangelegd of vernieuwd. Het is echter belangrijk om op te merken dat ondanks het gebruik van sleufloze technieken, het nog steeds verplicht is om een klic-melding te doen. 

Daarnaast is het van belang om te weten dat als je een gestuurde boring wilmaken, er in veel gevallen een vergunning nodig is. Controleer daarom of de gestuurde boring zogenaamd vergunningplichtig is. Toezichthouders bij gestuurde boringen kunnen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Waterschap, provincie of de gemeenten zijn. Welke voorwaarden en eisen er gesteld kunnen worden, is vaak afhankelijk van de toezichthouder(s). Algemene documenten die je vaak moet aanleveren zijn boortekeningen, boorplannen en sterkteberekeningen.

 

Key Takeaway voor grond in de grond

- Voor machinaal graven is een Klic-melding wettelijk verplicht volgens de WIBON-wet, ook op eigen terrein.

- De Klic-melding helpt bij het identificeren van ondergrondse kabels en leidingen om schade te voorkomen.

- Een Klic-melding is 20 werkdagen geldig en moet minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden worden gedaan.

-  Het niet doen van een Klic-melding kan leiden tot gevaarlijke situaties, beschadiging van infrastructuur, en juridische sancties.

FAQ voor graven in de grond

1. Wanneer is een Klic-melding verplicht? Een Klic-melding is verplicht voor alle machinale graafwerkzaamheden, zowel in openbare ruimtes als op eigen terrein.

2. Hoe lang is een Klic-melding geldig? Een Klic-melding is 20 werkdagen geldig. Je moet de melding minimaal 3 werkdagen voor de start van het graafwerk doen.

3. Hoe diep mag ik graven zonder Klic-melding? Voor handmatig graven tot een diepte van 40 cm is geen Klic-melding nodig. Voor machinaal graven is een melding altijd verplicht.

4. Voor wie geldt de verplichting om een Klic-melding te doen? De verplichting geldt voor iedereen die machinaal graafwerkzaamheden uitvoert, zowel particulieren als bedrijven.

>>Vraag hier een Klic-Melding aan voor bij graafwerkzaamheden.

 Graven in tuin

Klic App handelt niet voor of namens het Kadaster.