KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

05-02-2024

Graven in kleigrond

Graven in kleigrond? Kies voor spitten. De bodem verandert voortdurend in Nederland door verschillende invloeden. Zo heeft het weer een grote invloed op de bodem, maar ook dieren zorgen voor verandering. De bodem bestaat uit meerdere lagen, een mix van meerdere grondsoorten.

In Nederland zijn er verschillende soorten grond.

Veengrond

Dit is vaak een natte grondsoort die het water goed vasthoudt, het water zakt dus niet weg. Het is sponsachtig en zwart van kleur. Hou hier dus rekening mee bij het graven. 

Zandgrond

Zandgrond is het type grond dat het water niet vasthoudt. Wanneer je een kuil graaft in zandgrond blijft het water niet in de kuil staan maar zakt het de grond in. Dit zand is korrelig en lichtgekleurd, de grond is niet zwaar om in te graven.

Löss

Dit is een grondsoort tussen zand en klei in. Het water zakt redelijk goed weg en het niet hele zware grond om in te graven.

Zavel

Zavel grond is een grondsoort die door heel Nederland voorkomt. De zavel grond is erg geschikt om in te grave, het water wordt goed doorgelaten en het is makkelijk te bewerken omdat het een laag klei gehalte heeft.

Kleigrond

Deze grond bestaat uit harde kluiten, dit kan erg zwaar zijn om in te graven. Zeker in natte perioden en weersomstandigheden is deze grond moeilijk te bewerken. Het houdt water goed vast en de natte delen blijven aan elkaar kleven. Het houdt het water goed vast en daardoor is het ook hierbij misschien verstandig om drainage aan te leggen.

Tips bij graven in kleigrond

Kleigrond is een van de lastigste grondsoorten om te bewerken. Omdat het water zo goed vasthoudt en is het verstandig om bij het graven in kleigrond een drainage aan te leggen.

Om de grond losser te krijgen is spitten een veel gebruikte methode. Doe dit met een spade of een spitvork. Lees de onderstaande tips om een rugpijn te voorkomen.

Daarnaast vind je hier wat algemenere tips bij het veilig graven

Tips bij spitten

Spitten is enorm intensief voor je lichaam, let goed op je houding om rugpijn te voorkomen. Hieronder vind je vier tips om veilig te spitten.

  1. Neem een spade of spitvork met een juist lengte en een scherp blad.
  2. Kies de juiste spade of spitvork voor de grondsoort. Voor een lichte grond is een korte en brede spade het meest geschikt. Voor zware grond een lange en smalle spade het meest geschikt.
  3. Houd de spade of spitvork een beetje schuin, zodat je niet te diep de grond in gaat.
  4. Voordat je machinaal gaat graven, ben je verplicht om een Klic-melding te doen. Dus vraag deze voor de zekerheid ruim van te voren op. Hierdoor voorkom je graafschade aan kabels en leidingen.