KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

10-11-2021

Waar moet je opletten wanneer je gaat graven bij bomen?

Graven bij bomen kan heel schadelijk zijn voor de boom. Werkzaamheden nabij groenvoorzieningen en bomen moeten daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Maar als dit onvermijdelijk is, is het belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat. Uiteraard dien je ook een KLIC melding te doen bij het graven bij bomen.

Controleer altijd de voorwaarden en eisen die worden gesteld in de gemeente waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit voorkomt overlast en schade aan de boom.

Tips bij het graven rondom bomen

Hieronder vind je 5 tips bij het graven rondom bomen:

1) Werk buiten de kroonprojectie

Bescherm de stam en de wortels door geen werkzaamheden uit te voeren rondom de boom tenminste ter grootte van de kroonprojectie. De kroonprojectie is de rand van de boom op de grond geprojecteerd. In dit gedeelte, en een meter daarbuiten bevinden zich de meeste wortels. Houd ook bouwverkeer en bouwmaterialen uit deze zone. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, waardoor de wortels kunnen afsterven.

2) Graaf zoveel mogelijk handmatig

Voorkom het beschadigen van de wortels door niet machinaal te graven binnen de kroonprojectie, graaf zoveel mogelijk handmatig bij bomen. Door handmatig te graven en kabels en leidingen zorgvuldig aan te leggen met zoveel mogelijk sleufloze technieken bescherm je de wortels van de boom. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen, en plaats de kabels en leidingen niet binnen twee meter langs de bomen.

3) Neem nooit meer dan 20% van de boomwortels weg

Het is toegestaan boomwortels dunner dan 40 mm te kappen onder de voorwaarde dat de wortels glad worden afgewerkt. Boomwortels breder dan 40 mm mogen niet gekapt worden. Wortels mogen bij ontgraving maximaal 24 uur blootgesteld worden en moeten worden beschermd tegen uitdroging en vorst.

4) Controleer altijd de regelgeving van jouw gemeente

Overleg altijd met de boombeheerder en/of een ETW gecertificeerde boomverzorger. Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is.

5) Plaats geen dichte verharding over de wortels

Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven. Wanneer de wortels wel sterker doorgroeien kan het asfalt scheuren waardoor er onveilige weg situaties ontstaan.