KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

05-02-2024

Graven bij vorst

Per jaar telt Nederland gemiddeld zo’n 50 vorstdagen. Dit aantal varieert naar het wisselende weer van Nederland. Wat moet je in zo'n situatie doen? Dus wat te doen bij vorst aan de grond. In dit artikel kom je er achter.

De periode dat deze ca. 50 vorstdagen kunnen plaatsvinden is meestal van oktober tot en met april. Op een vorstdag daalt de temperatuur, op de waarnemingshoogte van 1,5 meter boven de grond, tot onder het vriespunt.

Het kan ook voorkomen dat in mei of september de temperatuur onder de nul komt. Bij strenge vorst bevriest de bovenste laag van de grond tot zo’n 15 cm diep.

Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan door grondzakking, ophoging enzovoort behoorlijk afwijken. Om de leidingen vorstvrij te houden tijdens de vorstdagen, is een diepte van 60 cm aanbevolen.

Vergeet in ieder geval nooit een Klic-melding te doen voorafgaand dat je gaat graven (ook bij vorst in de grond).

Tijdelijk opschorten van een verleende graafvergunning (opbreekverbod)

Bij bepaalde weersomstandigheden, zoals wateroverlast, vorst, ijzel of zware sneeuwval waarbij de uitvoering van de werkzaamheden tot overlast voor de bewoners en/of schade voor de gemeente leidt, zal de gemeente overgaan tot het tijdelijk opschorten van een verleende graafvergunning (opbreekverbod).

De toezichthouder van de gemeente bepaalt, mede op basis van de plaatselijke weersomstandigheden/condities en de beschikbare meteo informatie, of er omstandigheden zijn die het instellen of opheffen van een breekverbod rechtvaardigen.

Grondslag voor de opschorting is de overlast voor de bewoners en/of schade voor de gemeente door bijvoorbeeld breuk van vastgevroren bestratingsmateriaal, niet goed te verdichten ondergrond dan wel het niet (meer) aaneengesloten kunnen afwerken van sleuven of verhardingen.

4 aandachtspunten tijdens het graven bij vorst

  1. Neem voorzorgsmaatregelen om bij de geplande graafwerkzaamheden schade aan het netonderdeel te voorkomen, denk onder meer om schade door vorst in de grond.
  2. Tref waar nodig maatregelen om te voorkomen dat blootgelegde (onderdelen van) netten vorstschade oplopen (bij afdekken van grond een dekking van minimaal 0.75 meter aanhouden; een andere mogelijkheid is isolatiemateriaal aanbrengen).
  3. Ontgraven / blootliggende wortels moeten worden beschermd tegen vorst en beschadiging, dit kan door door de wortels te bedekken met jute of ander isolatiemateriaal. Wortels mogen maximaal 24 uur bloot liggen.
  4. Ter voorkoming van het bevriezen van de grond waar gegraven moet worden, zijn vorstafdekdekens de ideale oplossing. Als de zeer goed isolerende en waterdichte vorstafdekdekens vóór de vorstperiode zijn neergelegd, bevriest de grond niet en zijn branders en kango’s onnodig. Zelfs als de vorstafdekdekens enige tijd voor het graafwerk op bevroren grond worden geplaatst, isoleren ze zo goed dat de aardwarmte de bevroren laag weer ontdooit.

>> Klik op deze link om een graafmelding te doen.