KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

10-05-2021

5 tips om veiliger te graven

We graven steeds meer en meer in Nederland en met de energietransitie in volle gang zullen we de komende jaren niet minder de grond roeren. Een kabel geraakt? Dit geeft niet alleen directe schade- en stagnatiekosten, maar kan ook maatschappelijke gevolgen hebben als bedrijven, winkels, scholen of ziekenhuizen tijdelijk geen stroom of internet hebben. En niet te vergeten de veiligheid op de graaflocatie. Maar hoe graaf je veilig? In dit artikel geven we 5 tips.

 1. Bewust te werk gaan
  Bewust zijn van wat er onder de grond ligt klinkt wellicht (en hopelijk) vanzelfsprekend, dit is dan ook de eerste stap. Zorgvuldig graven begint vaak met een risico-inventarisatie. Wees je bewust van de risico’s en de schade die je kunt veroorzaken. De Klic App is een handige tool om bewustwording onder medewerkers te stimuleren. Een geprinte Klic-melding wordt vaak slechts vluchtig bekekenDigitaal raadplegen met een app zorgt ervoor dat de Klic beter en vaker wordt geraadpleegd, want die telefoon heeft iedereen toch wel op zak.  
 2. Klic-melding aanvragen 
  Een Klic-melding is niet alleen wettelijk verplicht bij machinaal grondroeren, maar ook heel handig om kabels en leidingen te lokaliseren, zowel in de ontwerpfase als tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Digitalisering maakt het bekijken van gebiedsinformatie eenvoudiger. Via de Klic App zijn Klic-meldingen beter te raadplegen dan de variant op papier. Zo kun je inzoomen, kaartlagen aan- of uitzetten en als de GPS aanstaat, kun je zien waar je je (ongeveer) bevindt in de Klic-tekening.
 3. Blijven opletten! 
  Een Klic-melding is niet heilig en laat de theoretische ligging zien van een kabel of leiding. Maar let op! De werkelijke ligging kan afwijken door bijvoorbeeld verzakkingen of registratiefoutjes. Houd er dus rekening mee dat de werkelijke situatie anders kan zijn dan op de Klic staat. Digitalisering en het melden van afwijkende liggingen draagt eraan bij dat de nauwkeurigheid van de gegevens verbetert.  
 4. Controleer de informatie 
  In elke rol heb je de verantwoordelijkheid om informatie te controleren. Dit geldt voor de opdrachtgever en werkvoorbereider in de voorbereidende faseIs de Klic-melding compleet? Betreft het een veiligheidsgebied? Als graver controleer je voor het graven of je over de juiste informatie beschikt en zorg je dat (indien van toepassing) de Eis Voorzorg is afgehandeld.  
 5. Proefsleuven graven
  Wettelijk gezien is het verplicht om de werkelijke ligging van kabels en leidingen te verifiëren voor aanvang van de graafwerkzaamheden. Met het graven van proefsleuven voldoe je aan deze plicht.

Toch graafschade? 
Wat doe je als je toch een kabel of leiding hebt geraakt? Dan meldt de graver de schade direct bij de betreffende netbeheerder. Wanneer je kunt aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om veilig en zorgvuldig te graven, heb je een sterkere positie richting verzekeraars, opdrachtgevers en eventuele andere betrokken partijen.