KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

06-11-2023

Wat is een Klic-melding?

Er zijn een aantal onderdelen die omtrent Klic-meldingen voor sommige dagelijkse gang van zaken zijn. Maar stel het is de eerste keer dat je machinaal gaat graven, dan kom je in aanraking met de term Klic-melding. Daarom vind je hier 5 dingen die je wellicht dan nog niet wist over Klic-meldingen. Lees verder en krijg snel antwoord op de volgende vraag: wat is een Klic-melding?

1) Klic-melding betekenis

Een Klic-melding is een melding die je aanvraagt voorafgaand je gaat graven. Deze melding (ook wel graafmelding genoemd) is wettelijk verplicht wanneer je gaat graven met een machine. Zodra je een Klic-melding hebt gedaan, ontvang je gegevens om de kabels en leidingen van een locatie in te zien. Deze gegevens kun je raadplegen middels Klic App.

Het heeft dus zeker een andere betekenis dat een graafvergunning. Want een graafvergunning betekent dat je voor alle (graaf)werkzaamheden in, op of langs een provinciale weg moet een aanvraag of melding gedaan worden bij de provincie. Lees hier meer over op ikgagraven.nl.

2) Afkorting van Klic-melding

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Vroeger was KLIC (Kabels en Leidingen informatiecentrum) een landelijke stichting van kabel- en leidingbeheerders. Momenteel is het de term die wordt gebruikt voor onder andere graafmeldingen.

3) Klic-melding verplicht

Verplicht? Ja zeker! Zelfs sinds 1 oktober 2008 al. Vanaf 1 oktober 2008 is de Klic-melding verplicht bij alle mechanische graafwerkzaamheden. Vroeger was een papieren versie of .pdf afdoende. Maar per 1 april 2021 is het verplicht om de Klic-melding volledig digitaal op de graaflocatie te kunnen bekijken met een Klic-viewer.

4) Klic-melding achtertuin

Ook in je achtertuin of op ander eigen terrein ben je verplicht een Klic-melding te doen. Dit staat beschreven in de WIBON wet. Zolang je machinaal gaat graven, ben je overal verplicht (zowel openbare ruimte als eigen terrein) om een Klic-melding te doen. Dit geldt voor particulieren en voor zakelijke grondroerders.

Veilig graven in tuin

5) Huisaansluitingen

Bij een Klic-melding kun je aangeven dat je ook de huisaansluiting wil ontvangen van de graaflocatie. De huisaansluiting is een losse tekening (schets) van hoe een pand is aangesloten op de diensten van een netbeheerder.

Een netbeheerder is niet verplicht om huisaansluitingen te leveren. Ook niet wanneer je tijdens de aanvraag expliciet heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

Echter levert een aantal netbeheerders wel huisaansluitingen mee als je er om vraagt.  Maar worden deze niet op de tekening weergegeven, dan zijn ze misschien los meegestuurd.  Bij Klic App kun je de huisaansluitingen bekijken via de menu optie 'Bijlagen' in de Klic App.

In het geval dat de huisaansluitingen niet meegestuurd zijn, maar wil je deze informatie wel graag wil ontvangen, neem dan contact op met de betreffende netbeheerder.