KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Privacy Statement

KLICAPP verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

1) Hoe verzamelt KLICAPP persoonsgegevens?

KLICAPP behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. KLICAPP verzamelt Persoonsgegevens bij registratie (het aanmaken van een account) en het doen van een Klic-melding zonder account, of wanneer u via KLICAPP informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

2) Welke persoonsgegevens verzamelt KLICAPP?

KLICAPPP verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot eerdere orders. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer u  een vraag stelt aan onze Helpdesk. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan KLICAPP, kan KLICAPP aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze applicaties (website en app). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat , alsmede gegevens over het gebruik van onze applicaties, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door KLICAPP worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen.

3) Waarom verzamelt KLICAPP Persoonsgegevens?

KLICAPP verwerkt Persoonsgegevens om uw aanvragen volgens overeenkomst uit te voeren en, indien gewenst, om een account aan te maken. We slaan gegevens op voor onze Helpdesk, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de Helpdesk, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten.

KLICAPP verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

4) Uw rechten: Correctie, inzage en verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door KLICAPP worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aan(laten)passen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/ of sms toesturen. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

5) Hoe beveiligt KLICAPP uw gegevens?

KLICAPP schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor KLICAPP. KLICAPP heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van KLICAPP alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen.

6) Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

De website van KLICAPP maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval een IPadres met andere data van Google linken. Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat Google informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel. Gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door e-tracker-technologieën verzameld worden, worden zonder door u uitdrukkelijk gegeven toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.