KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

10-05-2021

Nieuw design Klic App iOS

Volgende week komt er een nieuwe versie beschikbaar met een gewijzigde ‘look & feel’ van de Klic App Cloud voor iOS-gebruikers. Deze update vindt plaats om het uiterlijk én de gebruiksvriendelijkheid van de app te verbeteren en in lijn te brengen met het reeds aangepaste design van de Klic App voor Android. Bij het aangepaste ontwerp is het uitgangspunt dat gebruikers geen hinder ondervinden van de wijzigingen, maar juist op een meer intuïtieve wijze de app kunnen gebruiken. Wanneer de update is doorgevoerd, kunnen gebruikers via de ‘help’-toets in de app de nieuwe handleiding raadplegen.

Gewijzigd icoon
Het icoon van de Klic App is aangepast. Let bij het openen van de app dus op dat het blauwe vierkantje verandert naar het nieuwe blauw-oranje-icoontje.

Updaten App
Wanneer er een nieuwe versie is van een applicatie kun je deze handmatig via de iOS App Store updaten. Wilt u geen updates missen? Schakel dan automatische updates in. Handig en zeer aan te bevelen, zo is de laatste versie altijd beschikbaar op uw device en weet u zeker dat alles werkt. 

Zo schakelt u de automatische updates van apps in:

  1. Open de Instellingen-app op iPhone of iPad.
  2. Ga naar iTunes en App Store.
  3. Zet de schakelaar bij Updates aan. Hiermee geeft u aan dat u automatisch updates van apps wilt installeren.