KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

05-02-2024

Fundering uitgraven: 5 essentiële praktijktips

Bij het bouwen van een huis is het van groot belang om een sterke en stabiele fundering te hebben. Het uitgraven van de fundering en de bijbehorende grondwerken zijn dan ook een belangrijk onderdeel van het bouwproces.

In dit artikel zullen we bespreken wat funderingen zijn, waarom ze belangrijk zijn, hoe funderingen worden gegraven en hoe graafschade voorkomen kan worden. Tot slot ontdek je 5 essentiële praktijktips voor het veilig uitgraven van funderingen.

Belangrijke basis: dit moet je weten over funderingen

Wat zijn funderingen? Funderingen zijn het deel van het gebouw dat het gewicht van het gebouw overdraagt naar de ondergrond. Ze worden meestal gemaakt van beton of metselwerk. Funderingen zijn cruciaal voor de stabiliteit van het gebouw en helpen bij het voorkomen van scheuren in muren en vloeren.

Stappen voor uitgraven van funderingen

  1. Bij funderingen graven start je met de bepaling van de locatie van de fundering. Er wordt een ontwerp gemaakt van de fundering en er wordt bepaald hoe diep en breed dit moet zijn.
  2. Vervolgens wordt de grond rondom de locatie uitgegraven tot de gewenste diepte en breedte. Het is hierbij belangrijk veilig te graven. Via een verplichte Klic-melding weet je waar de kabels en leidingen in de grond liggen en kun je hier omheen graven. Lees in het kennisartikel meer over het werken nabij kabels en leidingen
  3. Wanneer de fundering is uitgegraven, wordt er wapening aangebracht. Dit gebeurt meestal in de vorm van betonijzer.
  4. Na het aanbrengen van de wapening kan het beton gestort worden. Het beton zorgt ervoor dat de fundering nog steviger wordt en niet zal verzakken. Het is belangrijk dat het beton goed wordt uitgevlakt en dat er geen luchtbellen in zitten.
  5. Wanneer het beton is uitgehard, kan er begonnen worden met het aanbrengen van de afwerkvloer. Dit is de bovenste laag van de fundering en zorgt ervoor dat de vloer van het huis straks mooi en vlak is.

5 essentiële praktijktips voor funderingen uitgraven

  1. Er wordt meestal begonnen met het graven van een proefsleuf waarin de fundering wordt geplaatst. Nadat de sleuf is uitgegraven, wordt er een laag grind of puin aangebracht om de fundering te ondersteunen en te voorkomen dat deze verzakt.
  2. Zorg voor een duidelijke bouwtekening. Voordat je begint met het uitgraven van de fundering is het belangrijk om een duidelijke bouwtekening te hebben. Bij deze tekening ben je ook verplicht om liggingsgegevens van kabels en leidingen op te vragen. Doe daarom op tijd Klic-melding.
  3. Lijkt een simpele, maar goed materiaal is het halve werk. Gebruik bijvoorbeeld de juiste graafmachine. Bij het uitgraven van de fundering is het belangrijk om de juiste graafmachine te gebruiken. Een te kleine graafmachine kan leiden tot vertraging en extra kosten, terwijl een te grote graafmachine schade kan veroorzaken aan de omgeving.
  4. Controleer de grondsoort. Hier vind je nog wat extra tips voor het graven in kleigrond. De grondsoort kan namelijk van invloed zijn op de diepte en de breedte van de fundering. Zo heeft klei bijvoorbeeld een bredere fundering nodig dan zand.
  5. Zorg voor goede afstemming met andere werkzaamheden: Het uitgraven van de fundering is een belangrijke stap in het bouwproces. Zorg daarom voor goede afstemming met andere werkzaamheden, zoals het leggen van leidingen en het aanleggen van riolering. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten.