KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

28-04-2023

Coronavirus en graafwerkzaamheden 

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen in verband met het Coronavirus (COVID-19), o.a. een verbod op bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten tot 1 juni 2020. Dit heeft GEEN betrekking op een bouwplaats. Uiteraard moet wel de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf. Dit betekent dat graafwerkzaamheden uitgevoerd mogen worden, mits de afstand-richtlijn in acht wordt genomen.