KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

19-01-2023

 Aanpassingen website KLICAPP

Verbeteringen op www.klic-app.nl! U kunt nu ook switchen naar satellietbeelden, waardoor het makkelijker is om het juiste graafgebeied te selecteren, met name in gebieden met weinig bebouwing. Een andere toevoeging is dat u op een deel van een adres kunt zoeken, zoals straatnaam en plaats. Het invullen van een postcode bij stap1 is niet meer verplicht.