Zo werkt het

 

Klic melding uploaden vanaf uw PC of laptop

LET OP: Vanaf heden kunt u uw Klic-melding aanvragen én via de Klic App raadplegen via 1 platform: www.kadasterklic.nl

Om een Klic melding te uploaden, dient u vier stappen te doorlopen:

1. Maak een account aan.
2. Koop het gewenste aantal credits.
3. Upload de Klic melding van het Kadaster.
4. Download de Klic App en log in met je gegevens 

Onderstaande video kunt u bekijken om de juiste stappen te doorlopen.

U ontvangt per e-mail een bevestiging  wanneer de Klic melding te raadplegen is in de Klic App. Iedere projectbetrokkene heeft de mogelijkheid om de Klic melding op zijn mobiele apparaat te installeren. Wanneer de beheerder van een account zijn inloggegevens verstrekt aan alle betrokkenen, is de Klic melding voor iedereen op hetzelfde moment beschikbaar. 


 

Klic melding raadplegen op uw mobiele apparaat

 

Na het uploaden van een Klic melding kunt u met behulp van de Klic App de gegevens raadplegen op uw smartphone of tablet. De Klic App is een zeer eenvoudige Klic Viewer voor uw smartphone of tablet en heeft een aantal hele handige functionaliteiten, zoals een GPS-satelliet en een digitaal meetlint.

Om uw Klic meldingen te bekijken in de Klic App dient u onderstaande stappen te doorlopen:

1. Download de Klic App via de App Store of Google Play
2. Log in met de gegevens die u ook gebruik heeft om in te loggen op de website (vul bij bedrijfsnaam 'Klic App' in).
3. De Klic melding die u eerder heeft geupload, wordt gesynchroniseerd. Na synchronisatie is de Klic melding te raadplegen. 

Hieronder ziet u een video van de Klic App voor de gebruikers in het veld.


 

Functionaliteiten Klic App

 

De functionaliteiten van de Klic App kunt u hieronder allen terugvinden.

 Lagen aan- en uitzetten

U kunt lagen aan- en uitzetten door op het tabblad “Thema’s” te drukken. U komt in een overzicht met “Disciplines” van de Klic melding die u kunt bekijken. Hierin kunt u de lagen van de Topografie en de Disciplines van Netbeheerders aan- en uitzetten. Als u één of meerdere disciplines selecteert komen alleen de geselecteerde disciplines (kabels en leidingen) in beeld. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de kabels van KPN weergeven op de kaart.

Bekijk hieronder de schermafbeeldingen van de Klic App van Apple. In de praktijk hebben de menustructuren van Android een afwijkende lay-out.

Klic menu

 

Er kunnen verschillende disciplines aan- en uitgezet worden. In het voorbeeld hierboven is alleen de discipline Datatransport-KPN aangezet. Er kunnen meerdere disciplines tegelijk worden aangezet.

Terug naar boven

 

Klic App 

                 Hierboven is het resultaat weergegeven wanneer alleen de discipline Datatransport-KPN is ingeschakeld.

 

 

Terug naar boven


 

Positie bepalen op de kaart met GPS
Als u de Klic melding opent ziet u met behulp van een icoontje op de kaart waar u zich in de tekeningen bevindt. Zo heeft u in één keer een indicatie waar u op dat moment in de Klic tekening staat. Let op: de GPS-positie in een tablet of smartphone kan een afwijking hebben van enkele meters, afhankelijk van het soort device en de omgeving. U moet altijd nog voorzorgsmaatregelen treffen om te bepalen waar de kabels en leiding exact liggen. U kunt uw locatie uitschakelen door met uw vinger op het GPS-icoontje te drukken. Een voorwaarde voor deze functie is dat GPS-icoontje van uw smartphone of tablet staat ingeschakeld.

Klic App
                                               Met de GPS-functie wordt uw locatie in de tekening weergegeven

Terug naar boven


 

Meten
Overal in de tekening kunt u meten met behulp van een digitaal meetlintje. U activeert dit digitale meetlintje door op het meetlint-icoontje te drukken. U kunt nu met uw vinger het beginpunt van de meting bepalen. Door uw vinger op het scherm te schuiven naar het eindpunt van de meting legt u een digitaal meetlint op het scherm. Als u loslaat is de meting gedaan en kunt u de afstand linksboven in het scherm aflezen. Als u klaar bent met meten drukt u nogmaals op het icoontje om het digitale meetlintje uit te schakelen. Als deze is uitgeschakeld kunt u het kaartje weer verplaatsen in het beeldscherm.

Tip bij het meten: Om een zo nauwkeurig mogelijke meting te krijgen is het aan te raden vóór het meten zo ver mogelijk in te zoomen.

Klic App meten
U kunt uw vinger bewegen tussen de punten waar u een meting wilt doen. Linksboven in het scherm verschijnt de afstand in meters.

Terug naar boven


 

Bijlagen raadplegen
In de Klic App zijn alle bijlagen te raadplegen. U vindt in de Klic App alle bijlagen van de Klic zoals de brieven van de netbeheerders, de huisaansluitingen en de details van de verschillende thema’s.

    

                                                            Met de Klic App altijd de bijlagen tot uw beschikking.

 

Klic App bijlagen

 Alle relevante telefoonnummers altijd bij de hand. Wanneer u de Klic App op uw smartphone gebruikt kunt u vanuit deze pagina direct bellen.

 Terug naar boven