Klic-App.nl | Klic melding op tablet en smartphone

Dagelijks wordt de Klic App op honderden projecten toegepast

Naast meer dan 140 van de grootste aannemers van Nederland, werken er ook honderden kleinere organisaties (aannemers, hoveniers, groenvoorzieners, gemeenten) met de Klic App. De applicatie biedt grondroerders een enorm gebruikersgemak en veel minder 'gedoe' op kantoor. Het aantal graafschades is aanzienlijk gedaald en het Klic proces van een grondroerder aanzienlijk verbeterd.

Eigen onderzoek, waar bijna vijftig grote aannemers van Nederland aan hebben bijgedragen, heeft uitgewezen dat de Klic App enorm bijdraagt bij het verbeteren van graafwerkzaamheden.

De eenvoud van de applicatie, in combinatie met de GPS-positionering en het digitale meetlint, zorgt ervoor dat de applicatie een 8,3 als gemiddelde beoordeling ontvangt. Niet alleen dit cijfer geeft een blijk van waardering, maar meer nog het feit dat 88% aangeeft dat de Klic App bijdraagt aan de reductie van graafschade. Dit heeft vooral te maken met het volgende:

  • Er treedt bewustwording van de Klic gegevens op bij de mannen in het veld.
  • De Klic App is zeer laagdrempelig en makkelijk te raadplegen.
  • Het gebruikersgemak en gebruiksvriendelijkheid is groot. 
  • Het is een snelle en gedetailleerde wijze om Klic gegevens te raadplegen.
 

                                                                                              KWS

 

 

 

"Sinds we met de Klic App werken is de doorlooptijd met factor 4 verkort, zijn totale kosten gehalveerd en zijn het aantal schadegevallen aanzienlijk afgenomen" 

Rolf van Schaik, projectleider ICT Solutions 


                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                            
                                                     

"De monteurs kunnen ter plaatse de maatvoering zien en ze zijn zich veel bewuster van waar zich kabels en leidingen bevinden. Naast deze voordelen hebben wij ook kunnen constateren dat door de precisie van de Klic App het aantal schades aanzienlijk is gedaald." 

Egon Teunissen, regiomanager 

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                             

   “Voorheen hadden onze baggerploegen moeite met het lezen van een Klic melding. Door de GPS-functie in de Klic App kunnen wij ons nu veel sneller oriënteren en situaties opnemen. Voor ons een noodzakelijk hulpmiddel die het werk versnelt en verbetert!”

Jan Pals, werkvoorbereider Onderhoud Watersystemen

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               

"Ondanks dat graven een menselijke handeling blijft, ben ik van mening dat de Klic App bijdraagt aan de reductie van graafschades.  Het cijfer 9 dat de Klic App van Van den Heuvel in de beoordeling krijgt, zegt dan ook genoeg." 

Gerrit Mosterd, Financieel Directeur 

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                           

“De digitalisatie heeft als effect dat wij veel minder tijd besteden aan de afhandeling van de meldingen en het overhandigen aan de verschillende ploegen. Dit heeft tot efficiëntie geleid, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor andere werkzaamheden”. 

Bas Wouterse, projectleider


 

Referenties

Referenties


 

Klic App in het nieuws

In het najaar van 2013 is er een nieuwsitem gemaakt door RTL. Graafschade was hierin het hoofdonderwerp. In samenwerking met een van onze klanten is er een mooie item gemaakt van de digitale Klic op de graaflocatie.

                 


 
Klic Altijd en Overal Service

Naast de Klic App voor de gebruikers in het veld, bestaat deze service uit een beheermodule voor op kantoor waarmee het Klic proces op een eenvoudige wijze wordt ondersteund en geautomatiseerd. Zo kunt u het Klic proces borgen en grip houden op de wettelijke kaders in verband met bijvoorbeeld “geldigheid Klic melding”, “Eis Voorzorg” en “Klic aanwezig op locatie”. U ziet in één overzicht welke Klic meldingen zijn aangevraagd en aan welke gebruikers de Klic meldingen zijn toegewezen. Omdat de e-mails vanuit het Kadaster door de Klic Altijd en Overal Service automatisch worden verwerkt is het proces, op het toewijzen aan de gebruikers in het veld na, volledig geautomatiseerd.

De oplossing draait in de cloud, waardoor u als klant geen omkijken heeft naar het technisch applicatiebeheer. Het toevoegen en verwijderen van gebruikers kunt u vervolgens zelf uitvoeren zonder dat u ons daarvoor nodig heeft. De Klic App is namelijk gratis en onbeperkt te installeren voor uw eigen medewerkers en voor onderaannemers. De afrekening is puur gebaseerd op het gebruik van de service. Eventueel is de Klic Altijd en Overal Service aan uw ERP systeem te koppelen.

De Klic Altijd en Overal Service is interessant voor bedrijven die meer dan 150 Klic meldingen per jaar doen. Bedrijven die minder dan 150 Klic meldingen per jaar doen adviseren wij te werken via www.klic-app.nl.  

Meer informatie? Bezoek de website: http://www.goconnectit.nl/nl/klic#klic-altijd-en-overal-servicePreventie Service

Vanwege de veranderende eisen van de opdrachtgever en het verschuiven van de aandacht van de inspecteurs van het Agentschap Telecom, wordt het vastleggen van preventiemaatregelen steeds belangrijker. Ervaring heeft uitgewezen dat dit te realiseren is, mits de gebruiker in het veld hier de meerwaarde van in ziet.  

Met de Preventie Service is GOconnectIT erin geslaagd een gebruiksvriendelijke oplossing te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de gebruiker in het veld geholpen wordt bij het vastleggen van preventiemaatregelen. Op kantoor resulteert dit in een preventiedossier als bewijs voor de uitgevoerde maatregelen. Door preventiemaatregelen vast te leggen wordt de kans op reductie van graafschade nog verder teruggedrongen, aangezien de Preventie Service bewustwording creëert bij de mensen in het veld!

De service is een uitbreiding op de Klic Altijd en Overal Service en bestaat uit een kantoorcomponent in combinatie met een app voor in het veld. De preventie functionaliteit in de app helpt de man in het veld bij zijn werkzaamheden en biedt hem tevens de mogelijkheid om preventiegegevens vast te leggen zonder hier veel moeite voor hoeven doen. Op kantoor wordt een preventierapport automatisch gegenereerd waarin de vastgelegde preventiemaatregelen beschikbaar zijn. Dit rapport kan worden overlegd aan opdrachtgevers en verzekeringsmaatschappijen. 

De Preventie Service ondersteunt de volgende zaken:

 • Raadplegen Klic meldingen
 • Automatische vastlegging GPS spoor
 • Registreren afspraken omtrent Eis Voorzorg
 • Vastleggen proefsleuven met foto's en de aangetroffen kabels en leidingen, datum en tijd (automatisch)
 • Registreren afwijkende situatie
 • Registreren graafschade
 • Genereren preventierapport
 
Registratie proefsleuf
 

Hierboven zijn de te doorlopen stappen in beeld gebracht om een proefsleuf te registreren. Het vastleggen van afwijkende situaties, graafschades en contact met netbeheerders (Eis Voorzorg afhandeling) gebeurt op dezelfde manier als de registratie van een proefsleuf. De GPS route wordt automatisch gelogd. 

                  GPS Logging                                  Registratie Graafschade                        Registratie Afwijkende situatie

Meer informatie? Bezoek de website: http://www.goconnectit.nl/nl/klic#preventie-service 


 

Een vrijblijvende demo, meer informatie of een afspraak maken?

Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.  

Voor referenties, branche ontwikkelingen en andere gerelateerde nieuwsberichten kunt u ons volgen via onze social mediakanalen.