Klic App Functionaliteit

Na het uploaden van de Klic melding kunt u met behulp van de Klic App de Klic tekening bekijken op uw smartphone of tablet. De Klic App is de makkelijkste Klic Viewer op uw smartphone of tablet heeft een aantal handige functionaliteiten. Ga via onderstaande links naar de juist functionaliteit en lees wat de Klic App kan of bekijk de video:

 

Klic App Video 

Bekijk de video om de functionaliteiten van de Klic App te bekijken. Wilt u een instructie video zien over de website, klik hier.


 

Lagen aan- en uitzetten
U kunt lagen aan- en uitzetten door op het tabblad “Thema’s” te drukken. U komt in een overzicht met “Disciplines” van de Klic melding die u kunt bekijken. Hierin kunt u de lagen van de Topografie en de Disciplines van Netbeheerders aan- en uitzetten. Als u één of meerdere disciplines selecteert komen alleen de geselecteerde disciplines (kabels en leidingen) in beeld. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de kabels van KPN weergeven op de kaart.

Bekijk hieronder de schermafbeeldingen van de Klic App van Apple. In de praktijk hebben de menustructuren van Android een afwijkende lay-out.

Klic menu

 

Er kunnen verschillende disciplines aan- en uitgezet worden. In het voorbeeld hierboven is alleende discipline Datatransport-KPN aangezet. Er kunnen meerdere disciplines tegelijk worden aangezet. 

 

Klic App 

                 Hierboven is het resultaat weergegeven wanneer alleen de discipline Datatransport-KPN is ingeschakeld.

 

 

Terug naar boven


 

Positie bepalen op de kaart met GPS
Als u de Klic melding opent ziet u met behulp van een icoontje op de kaart waar u zich in de tekeningen bevindt. Zo heeft u in één keer een indicatie waar u op dat moment in de Klic tekening staat. Let op: de GPS-positie in een tablet of smartphone kan een afwijking hebben van enkele meters, afhankelijk van het soort device en de omgeving. U moet altijd nog voorzorgsmaatregelen treffen om te bepalen waar de kabels en leiding exact liggen. U kunt uw locatie uitschakelen door met uw vinger op het GPS-icoontje te drukken. Een voorwaarde voor deze functie is dat GPS-icoontje van uw smartphone of tablet staat ingeschakeld.

Klic App
                                               Met de GPS-functie wordt uw locatie in de tekening weergegeven

Terug naar boven


 

Meten
Overal in de tekening kunt u meten met behulp van een digitaal meetlintje. U activeert dit digitale meetlintje door op het meetlint-icoontje te drukken. U kunt nu met uw vinger het beginpunt van de meting bepalen. Door uw vinger op het scherm te schuiven naar het eindpunt van de meting legt u een digitaal meetlint op het scherm. Als u loslaat is de meting gedaan en kunt u de afstand linksboven in het scherm aflezen. Als u klaar bent met meten drukt u nogmaals op het icoontje om het digitale meetlintje uit te schakelen. Als deze is uitgeschakeld kunt u het kaartje weer verplaatsen in het beeldscherm.

Tip bij het meten: Om een zo nauwkeurig mogelijke meting te krijgen is het aan te raden vóór het meten zo ver mogelijk in te zoomen.

Klic App meten
U kunt uw vinger bewegen tussen de punten waar u een meting wilt doen. Linksboven in het scherm verschijnt de afstand in meters.

Terug naar boven


 

Bijlagen raadplegen
In de Klic App zijn alle bijlagen te raadplegen. U vindt in de Klic App alle bijlagen van de Klic zoals de brieven van de netbeheerders, de huisaansluitingen en de details van de verschillende thema’s.

    

                                                            Met de Klic App altijd de bijlagen tot uw beschikking.

 

Klic App bijlagen

 Alle relevante telefoonnummers altijd bij de hand. Wanneer u de Klic App op uw smartphone gebruikt kunt u vanuit deze pagina direct bellen.

Terug naar boven